IEFBE 2788

Beroep Bacardi verworpen: kamer van beroep gaat niet over geldigheid merk

Gerecht EU 24 oktober 2018, IEF 18096; IEFbe 2788; ECLI:EU:T:2018:715 (Bacardi tegen Palírne U zeleného stromu) Merkenrecht. Bacardi heeft bij het EUIPO een beeldmerkaanvraag ingediend inhoudende een "42 BELOW". Palírna U zeleného stromu heeft oppositie ingediend, gebaseerd op het niet-ingeschreven beeldmerk inhoudende "42 VODKA". De kamer van beroep oordeelde dat er in casu verwarringsgevaar bestond bij het relevante publiek. Bacardi stelt dat de kamer van beroep art. 8 lid 4 verordening 207/2009 heeft geschonden door te besluiten dat het niet-ingeschreven merk voldeed aan de door dit artikel gestelde voorwaarden en dus in de weg kon staan aan inschrijving van het aangevraagde merk. De kamer van beroep is echter niet bevoegd om de geldigheid van het niet-ingeschreven merk te beoordelen en dus uitspraak te doen over eventuele inbreuk. Het stond aan Bacardi om aan te tonen dat het niet-ingeschreven merk ongeldig was. Beroep wordt verworpen. 

113. In deze context heeft de kamer van beroep in punt 69 van de bestreden beslissing geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat zij niet bevoegd was om de geldigheid van het niet-ingeschreven merk te beoordelen en om dus uitspraak te doen over een eventuele inbreuk, door interveniënte, op verzoeksters auteursrecht of over een eventuele ten aanzien van haar verrichte daad van oneerlijke mededinging.

114. Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in wezen te oordelen dat het aan verzoekster stond om aan te tonen dat het niet-ingeschreven merk ongeldig was door, in voorkomend geval, rechterlijke of bestuursrechtelijke beslissingen over te leggen waarin definitief in die zin was geoordeeld.