IEFBE 2410
  • Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers)
    24 nov 2017
  • Ghelamco tegen Doorbraak Boeken

Boektitel 'De illegale Ghelamco Arena' toegestaan - GHELAMCO heeft haar naam aan het stadion verbonden, en moet de keerzijde van deze sponsoringmedaille aanvaarden

ghelamco boeken

Vz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 24 november 2017, IEFbe 2410 (Ghelamco tegen Doorbraak Boeken) Ghelamco is houders van woordmerk in verschillende klassen. De verwerende partijen zijn uitgever en maken zich op een het boek 'De illegale Ghelamco Arena- Als politici zich met voetbal bemoeien' waarin kennelijk de aandacht zal worden gevestigd op bepaalde problemen bij de bouw van het stadion. Sub c: het is duidelijk dat de titel van het boek geen gebruik maakt van Ghelamco als merk; het is integendeel een onderdeel van de waar zelf. sub d: Echter, telkens het aanhalen van een merk in de media nodig of zelfs maar nuttig is, kan artikel 2.20, 1., d. niet ter sprake komen. De geldige reden is de vrijheid van meningsuiting uit 10 EVRM en 11 van het EU-Handvest. GHELAMCO heeft haar naam aan het stadion verbonden, en moet dan ook de keerzijde van deze sponsoringmedaille aanvaarden. Tevens geen oneerlijke marktpraktijk of sprake van laster en eerroof. Afwijzing van de vorderingen.

6. Indien de stelling van GHELAMCO zou moeten worden gevolgd, en zij dus het merkenrecht zou kunnen inroepen om deze titel te laten verbieden, zou dit erop neerkomen dat elke journalistieke verwijzing waarbij een merk in een negatief daglicht wordt gesteld onmogelijk zou worden. Het zou dus praktisch onmogelijk zijn om kritiek te leveren op politieke besluitvorming, zodra deze besluitvorming een band vertoont met of gevolgen heeft op een onderneming waarvan de naam als merk geregistreerd werd.
Dit is vanzelfsprekend niet aanvaardbaar in een democratische samenleving.
Nu het boek in kwestie alleszins betrekking heeft op een politiek debat (zoals de ondertitel al weergeeft: “Wanneer politici zich met voetbal bemoeien”), is de appreciatiemarge om deze meningsuiting te verhinderen zo goed als onbestaande.

7. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat niet blijkt dat er redelijkerwijze andere mogelijkheden waren om het stadion in kwestie te identificeren: het is nu eenmaal gekend als Ghelamco Arena (en dit krachtens de overeenkomst die GHELAMCO zelf met de voetbalclub heeft gesloten). Ter illustratie: de zoekopdracht “"ghelamco arena" OR "ghelamcoarena"” in Google levert 603.000 resultaten op, terwijl “"artevelde stadion" OR "arteveldestadion" –ertvelde” er 65.700 oplevert. Het is dan ook niet onredelijk om vast te stellen dat de naam Ghelamco Arena zo goed als tienmaal zo sterk ingeburgerd is als Arteveldestadion (waarbij er abstractie is gemaakt van verwijzingen naar het niet–gerelateerde, gelijknamige lokale stadion te Ertvelde).
Deze naam was dan ook de logische keuze om naar het stadion te verwijzen.
GHELAMCO heeft haar naam aan het stadion verbonden, en moet dan ook de keerzijde van deze sponsoringmedaille aanvaarden: haar teken zal ook kunnen worden gebruikt wanneer het stadion in een ongunstig kader in de aandacht komt (zelfs wanneer de verwijten kennelijk niet tot haarzelf zijn gericht). Ter analogie: het is niet enkel wanneer een wielrenner een koers wint dat de ploegsponsor zal worden vernoemd, maar ook wanneer het nieuws minder positief is (blessures, ontslag, doping, enz.).