IEFBE 2693
  • Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres)
    26 mei 2017
  • Cenergie tegen verweerder

Consultant mag afbeelding STEBO-gebouw niet gebruiken als uithangbord van eigen verdiensten op homepagina

Voorz. Rechtbank van koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 26 mei 2017, IEFbe 2693 (Cenergie tegen verweerder) Oneerlijke marktpraktijken. Cenergie is een adviesbureau gespecialiseerd in integrale energiezorg. Verweerder was werknemer bij Cenergie. Later werd de verweerder zelfstandig consultant en bleef actief binnen Cenergie. Verweerder heeft een website om zichzelf kenbaar te maken als zelfstandig consultant. Verweerder werkte tijdens zijn dienstbetrekking mee aan een project van energiebesparend gebouw STEBO, waar Cenergie aannemer was. Verweerder heeft foto's van het gebouw op zijn website geplaatst. Volgens Cenergie levert dit verwarring op omdat dit de indruk wekt dat de verweerder het gebouw zelf heeft gerealiseerd, terwijl hij destijds alleen heeft meegewerkt als werknemer van Cenergie. Cenergie vordert staking van het gebruik van de referenties en foto's van het betreffende project. Verweerder mag de foto op de homepagina niet gebruiken als uithangbord voor zijn eigen activiteiten. Er mogen wel foto's gebruikt worden van het STEBO gebouw tussen foto's van andere realisaties als dit voorzien is van een aangepaste omschrijving. Er wordt een beperkt verbod opgelegd.

 

Op de homepagina van de website van verweerder staat een grote foto van het betreffende gebouw van STEBO. Verder volgen nog een aantal kleinere foto's van andere gebouwen. Op basis van de foto's en van de beschrijving die erop staat nemen wij dat er een beperkte verwarring kan ontstaan bij het publiek omtrent de tussenkomst van verwerende partij bij de realisatie van het project in kwestie. Er is geen bezwaar dat de foto wordt gebruikt, maar gelet op de vroegere verhouding tussen partijen toen het gebouw werd gerealiseerd en met name dat verwerende partij toen in dienstverband werkte bij de realisatie van het gebouw van aanleggende partij moet verwerende partij toch aanzetten om voorzichtig en beperkt om te springen met het uitvergroten en gebruiken van het betreffende project. Gelet op de huidige activiteiten die verwerende partij nog ontwikkelt voor STEBO en de inhoud van de overeenkomst tussen verwerende partij en STEBO, die uiteraard ondergeschikt is aan de verplichtingen die bestaan na het eindigen van de dienstbetrekking van verwerende partij met aanleggende partij, is het gebruik van een foto met een duidelijke omschrijving niet verboden. Wat wij wel verbieden is het gebruik van een grote foto op de homepagina als uithangbord op de websites van verwerende partij. Er is dus geen bezwaar dat de foto van STEBO wordt gebruikt tussen foto's van andere realisaties maar met een aangepaste omschrijving.