IEFBE 2719

Consumenten zullen niet verward worden door Aldi's Buval door volledig onderscheiden markt en niet-identiek product Duvel

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 28 maart 2017, IEFbe 2719 (Duvel tegen Aldi) Merkenrecht. Aldi heeft de naam BUVAL geregisteerd als Beneluxmerk en onder die naam bier op de markt bracht op de Belgische markt. Duvel vordert dat Aldi de verkoop van BUVAL stopzet. Consumenten zullen bij Duvel denken aan een duivel en Buval is een fantasienaam. Een gemiddelde consument van bieren in België maakt een onderscheid tussen pilsbieren zoals Buval enerzijds en zware bieren of speciaalbieren zoals Duvel anderzijds. Het uitzicht van de standaardflesjes en blikjes van Buval is volledig verschillend van dat van Duvel. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van speciaalbieren zal de verschillen herkennen en duiden waardoor geen mogelijkheid is tot verwarring. De vordering wordt afgewezen.

31. Naar oordeel van de stakingsrechter zullen consumenten bij de merknaam Duvel automatisch denken aan de beeldvorming van een duivel. De rechtspraak is relevant aangezien duvel de accentversie van duivel is, terwijl Duvel betwist dat Buval referenties naar Aldi, ale en de Franse stam van het werkwoord 'boire' in zich draagt.
33. Alle consumenten van Duvel, dus niet enkel de Nederlandstalige, zullen dat zien. Ook in het Frans en in het Engels, in België en de wereld veel gesproken talen, roept Duvel associaties op aan de duivel. Het betreft hier dus geen fantasiebenaming. Dit is belangrijk aangezien Engels in Europa de standaardtaal is geworden. Duvel voert aan dat er ook talen zijn in Europa waarbij de vertaling van het woord duivel niet zo dicht zou aanleunen bij Duvel. Ten eerste blijkt dit niet uit de oplijsting door Duvel zelf. Bovendien is overeenstemming niet vereist in alle landen.
36. Buval en Duvel bestaan uit vijf letters, waarvan twee ervan, met name 40%, verschillend zijn, zodat er slechts 60% gelijkenis bestaat op letterniveau. De merken worden allebei met hoofdletters geschreven. Dat is relevant, aangezien dat betekent dat D en B met hoofdletters geschreven worden, en dus niet al d en b, zoals Duvel aangeeft. Het onderscheid tussen de beginnende B en D is belangrijk. Het begin van een merk- of handelsnaam wordt in de ogen van de consument met name gepercipieerd als datgene dat de aandacht van de consument het meeste weerhoudt. Verschillen in het begin van de merknaam zullen dus ook het gemakkelijkst een verschillende indruk opwekken bij de consument, zeker wanneer het gaat om korte merken zoals in casu. Dit onderscheid doet het percentage aan verschil stijgen.
39. De bewering van Duvel dat de letters op een gelijke wijze worden uitgesproken vindt hierin geen steun. Integendeel, de letter B ligt veel zachter in de mond dan de hardere D. De B wordt uitgesproken door een openen van gesloten lippen. De D daarentegen wordt uitgesproken het geprononceerd losmaken van de tong tegen het gehemelte. De klinker A van Buval in het tweede deel van het woord, tegenover een E van Duvel genereert een bijkomend onderscheid. De i lijkt meer op een e dan de a (Duvel/Duvil). Overigens zijn er slecht vijf standaardklinkers, terwijl men ook rekening moet houden met samengestelde klanken, en kent de gemiddelde consument van speciaalbieren, die iemand totaal anders is dan iemand die leert lezen of praten, goed het onderscheid daartussen. Dit geldt tevens voor het onderscheid tussen die beginletters.
40. Deze onderscheiden situeren zich niet in een van beide delen van de kwestieuze merken, maar in beide delen ervan. De beide lettergrepen zijn dus verschillend. De verschillen zijn niet verwaarloosbaar door consument.
42. Beide merken worden naar oordeel van de stakingsrechter in de ogen van de consument niet als dezelfde goederen aanzien. Buval wordt enkel in België verkocht, zodat de relevante gemiddelde consument een bierdrinker is in het bierland bij uitstek, België. Een gemiddelde consument van bieren in België maakt een onderscheid tussen pilsbieren enerzijds en zware bieren of speciaalbieren anderzijds.
43. De merken worden dus gebruikt voor niet-identieke producten. Dat onderscheid zal het eventuele risico van verwarring, inhoudende het gevaar van associatie, onmogelijk maken.
44. Er is bijkomend sprake van onderscheiden productmarkten, oftewel onderscheiden distributiekanalen. Buval kunnen consumenten allen maar aankopen in Aldi-winkels, dus niet in andere supermarkten of andere handelszaken.
45. De Duvel-fles is overigens een fles typisch voor spciaalbieren, die in de ogen van de consument typeert. Duvel wordt niet in blik aangeboden.
46. Het uitzicht van de standaardflesjes en blikjes van Buval is volledig verschillend van dat van Duvel. Ook het uitzicht van de veerpakking is totaal anders.
47. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van speciaalbieren, met een normaal en dus niet laag aandacht niveau, zal de hogervermelde verschillen herkennen en duiden.
48 Er is geen mogelijkheid tot herkomstverwarring. Er is geen mogelijkheid tot verwarring door associatie. Consumenten kunnen niet verward worden. Daarbij komt dat de markten volledig onderscheiden zijn.