IEFBE 2267

Derdenverzet moet worden ingediend bij dezelfde instantie als diegene die de bestreden beslissing gewezen heeft

Rechtbank van Koophandel Brussel 24 mei 2016, IEFbe 2267 (Sandoz tegen Mundipharma) Derdenverzet. Procesrecht. De vordering van Sandoz strekt ertoe het derdenverzet tegen een eerdere beschikking van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond te verklaren. De Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van koophandel zijn sinds 2014 afzonderlijke instanties. Omdat men in derdenverzet moet dagvaarden voor dezelfde instantie als diegene die de bestreden beslissing heeft gewezen, hadden eisers hun vordering moeten inleiden voor de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel. De huidige vordering is daarom niet toelaatbaar.

De Nederlandstalige rechtbank van Koophandel Brussel en de Franstalige rechtbank van Koophandel Brussel zijn sedert 30 maart 2014 afzonderlijke instanties die in de plaats komen van de voormalige unitaire rechtbank van
koophandel. Vermits men in derdenverzet moet dagvaarden voor dezelfde instantie als
diegene die de bestreden beslissing heeft gewezen, hadden eisers hun vordering moeten inleiden voor de voorzitter van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel.

De huidige vordering is bijgevolg bij toepassing van art. 1125 Ger. W. niet toelaatbaar.

Omdat het geen probleem van bevoegdheid betreft, maar een probleem van toelaatbaarheid, kunnen wij de zaak niet bij toepassing van art. 660 Ger.W. verwijzen naar de Voorzitter van de Franstalige rechtbank van koophandel.

Alle andere argumenten van partijen worden afgewezen als niet ter zake dienend.