IEFBE 2496

Duidelijk dat eiseres moet worden beschouwd als co-auteur van documentaire "OdysSea"

OdysSea

Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afd. Gent, 7 december 2015 en Hof van beroep Gent 6 november 2017, IEFbe 2496 (OdysSea) Auteursrecht. De partijen, ex-partners in een liefdesrelatie, betwisten de (mede-)auteursrechten op een documentaire "OdySea" over de fotograaf C, die gevolgd werd tijdens zijn tweejarig project "Moments before the Flood". De rechtbank oordeelde dat mevrouw B co-auteur is van de documentaire "OdysSea" en de heer A 5 auteursrechtinbreuken beging en derhalve een morele en een materiële schadevergoeding van tekens €25.000,- verschuldigd is aan mevrouw B. Mevrouw B stelt incidenteel beroep in voor zover de rechter geen verhoogde rechtsplegingsvergoeding toekende. Het hof oordeelt dat deze vergoeding boven de schadevergoeding kennelijk overdreven is.

Rechtbank EA Oost-Vlaanderen afd. Gent:

3.2 De tegenvorderingen door verweerder gesteld moeten als ongegrond worden afgewezen:

Het is duidelijk dat B wel moet worden beschouwd als co-auteur van het audiovisuele werk "OdysSea maar door verweerder op onrechtmatige wijze de mogelijkheid werd ontnomen om als regisseur in te grijpen bij de productie van het audiovisuele werk "OdysSea"

Deze tegenvordering van verweerder zijn dan ook ongegrond.

Hof van beroep Gent:

16. (...) Ook het verzoek van mevrouw B om de schade te bepalen op 50% van de totale onder de auteurs te verdelen auteursrechtelijke inkomsten wordt om dezelfde redenen afgewezen. Ook dit zou in deze zaak onverantwoord dure aanstelling van een deskundige vereisen. Bovendien vordet mevrouw B deze vergoeding boven op de door haar gevorderde morele en materiële schadevergoeding van telkens €25.000,00 wat kennelijk overdreven is.