IEFBE 2624

E-mail over dat waterkersproduct “rommelproduct eerste klas” is, is reclame en in zijn geheel denigrerend

Hof van beroep Gent 9 oktober 2017, IEFbe 2624 (Cressana tegen Urmale) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 7 oktober 2015, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.beUrmale stelt dat Cressana inbreuk maakt door afbrekende mededelingen te doen aan consumenten over Urmale of haar producten, in het bijzonder haar waterkersproduct 'Watercress Plus'. Cressana dagvaarde De Levensbloem in gedwongen tussenkomst ertoe strekkende strijdig te handelen met de eerlijke marktpraktijken. De eerste rechter stelde Urmale in het gelijk en zegde voor recht dat De Levensbloem inbreuk begaat door in misleidende, niet gefundeerde beweringen zonder noodzaak naar het product van Cressana te verwijzen. Het hof bevestigt het bestreden vonnis, behalve voor zover de oorspronkelijke tegeneis ongegrond verklaard werd. De e-mail van Cressana dat het product van Urmale een “rommelproduct eerste klas” is, is reclame en in zijn geheel denigrerend. Voorts kan Cressana de gezondheidsaanspraken niet maken met slechts een verwijzing naar een studie van een universiteitsprofessor. Zij toont wel aan dat Urmale ongeoorloofde gezondheidsclaims maakt in haar reclame aan het publiek.

14. […] De e-mail van 3 juli 2014 is reclame in de zin van artikel I.1.8.13° WER de aanduiding van het product van Urmale, ‘Watercress Plus’ als een “rommelproduct eerste klas” zijn terecht door de eerste rechter als reclame bestempeld. Bovendien is het oordeel terecht dat dit een oneerlijke handelspraktijk vormt. De e-mail van 3 juli 2014 is met deze kwalificatie maar ook in zijn geheel denigrerend. Hij schaadt de beroepsbelangen Urmale in mate dat een product van haar en het bedrijf in de commerciële wereld in een slecht daglicht gesteld worden. Zelfs indien het product van Cressana van een betere kwaliteit zou zijn dan het product van Urmale, dan nog is er geen rechtvaardiging om een dergelijke communicatie op die manier te verspreiden.

Artikel VI.93, VI.100.11, VI.100.17° en VI.101 WER gelden voor oneerlijke handelspraktijken tegenover consumenten. Aangezien de e-mail een uitwisseling tussen handelaars betrof, zijn deze artikels niet van toepassing.

De artikelen VI.104 en VI.105, 2° WER zijn geschonden.

16. Bij gebrek aan duidelijke gegevens over de studie waarop Cressana zich beroep, kan Cressana niet de claims maken die zij maakt. Het is mogelijk dat de gegevens voldoende objectief zijn, maar het kan thans niet uitgemaakt worden. Het feit dat dit niet onderzoek kan worden, is toe te schrijven aan Cressana zelf. De bewijslast voor de vorderingen van Urmale berust niet bij Cressana, maar zij dient wel mee te werken aan de waarheidsvinding, wat zij thans onvoldoende doet.

Het volstaat niet algemeen te verwijzen naar een studie van een universiteitsprofessor om de gezondheidsaanspraken te kunnen maken, die Cressana maakt in de vergelijking van haar product met dat van Urmale en in haar communicatie met bedrijven en consumenten.

20. Terecht heeft de eerste rechter geoordeeld dat niet bewezen is dat Urmale het product van Cressana zou nabootsen zonder enige creatieve inspanning. Het hof verwijst naar de beoordeling van de eerste rechter ter zake op de derde laatste pagina van het bestreden vonnis.

Ook in hoger beroep beperkt Cressana zich tot beweringen, die niet onderbouwd worden. Cressana toont niet aan dat Urmale aanhaakt bij het product van Cressana, ongeacht de aanwezigheid van broccoli in het product van Urmale. Het feit op zich dat beide ondernemingen een product op basis van waterkers op de markt brengen, bewijst op zichzelf niet dat er aanhaking is. Begeleidende omstandigheden worden niet aangetoond.

21. De stukken 6 en 19 van het dossier van Cressana tonen aan dat ook Urmale ongeoorloofde gezondheidsclaims maakt in haar reclame aan het publiek voor “Watercress plus”. Zij wijst in haar reclame op “preventie en ondersteuning bij kanker”, “Bij rokers omdat ze een zeer hoog risico hebben op longkanker. [...]