IEFBE 2444

EFTA: ABC kan niet worden geweigerd omdat de duur negatief zou zijn

EFTA 21 december 2017, IEF 17384; IEFbe 2444; LS&R 1549; E-5/17 (Merck Sharp & Dohme tegen The Icelandic Patent Office) ABC. Octrooirecht. De ABC-verordening staat het uitgeven van een ABC-certificaat met een negatieve duur toe. Merck heeft een ABC-aanvraag gedaan bij het IJslandse octrooibureau in september 2007. De periode tussen de aanvraag van het basisoctrooi (juli 2002) en het toewijzen van eerste handelsvergunning (maart 2007) was minder dan 5 jaar. Het octrooibureau weigerde de aanvraag, odmat de ABC dan een negatieve duur zou hebben, dat zou niet stroken met de ABC Verordening. De vraag die in het bijzonder speelt is dat Verordening 1901/2006 en 469/2009, die een verlenging van 6 maanden toestaan voor bepaalde ABC en daarom een doel geven aan ABC met een negatieve duur, niet in de EEA Agreement is opgenomen.

(persbericht)

A positive duration is not listed among the conditions for obtaining a certificate, and a negative duration is not among the valid reasons for rejection The SPC Regulation thereby not  only  allows  for the  issuing of an SPC of  negative  duration, it  requires the competent authorities in the EEA to issue an SPC where the conditions for granting the certificate are fulfilled.

53 The Court therefore finds that the grant of an SPC of negative duration is permissible under the SPC Regulation and that a competent authority cannot reject an application merely because an SPC’s duration is not positive.