IEFBE 3294

EUIPO: verzoek tot nietigverklaring lampenmerk afgewezen

EUIPO 7 oktober 2021, IEF 20240, IEFbe 3294; 40840 (Ikea tegen Ledar) Op 5 oktober 2021 heeft het EUIPO het merk LEDAR geldig verklaard [zie IEF 20231]. In reactie hierop heeft IKEA bij het EUIPO een verzoek tot nietigverklaring gedaan. Hierbij wordt bepleit dat de onderdelen van het ingeschreven merk uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaan en dat LEDAR nu een standaard benaming voor lampen is geworden. Door het ontbreken van onderscheidend karakter zou de inschrijving nietig verklaard moeten worden. Ledar verweert door te stellen dat het element 'AR' geen betekenis heeft. Het publiek zal 'LEDAR' niet als een woord zien dat begint met een apart element LED, maar eerder als een neologisme. Gelet op al het voorgaande komt de nietigheidsafdeling tot de conclusie dat het merk niet valt binnen de werkingssfeer van het verbod van artikel 7, lid 1, sub b, c of d, EUTMR valt. Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

It argued that lighting apparatus and installations and light bulbs were everyday products and consequently the relevant public was composed of the general public in the European Union. ‘LEDAR’, as such, was a fanciful word as it did not have a meaning in any official EU language. It agreed with the definitions of ‘LED’ provided by the applicant. However, the term ‘AR’ did not have a meaning that was immediately perceived by the relevant public as providing information about the relevant goods and services. The meaning of the word ‘LEDAR’ was unknown to the public, since the elements had lost their independent positions as well as their possible meanings. It was therefore not descriptive of any of the characteristics of the goods or services. Decision on Cancellation No 40 840 C page 6 of 18 The applicant had only argued that ‘LEDAR’ lacked any distinctive character by stating that the IR was descriptive and had not given any additional arguments that supported that conclusion. Therefore, the application had to be rejected as far as it was based on Article 7(1)(b) EUTMR.