IEFBE 3276

Figuratieve elementen maken merken genoeg onderscheidend

Hof van beroep Brussel 28 juni 2021, IEFbe 3276; 2019/AR/1204 (Appellante tegen geïntimeerden) Deze zaak speelt tussen verschillende rechtspersonen die gebruik maken van de merken 'Golden Vegas' en 'Golden Palace', beide voor casino's. Hier gaat een vonnis van 25 april 2019 aan vooraf, waarbij appellante verzocht om vast te stellen dat 'Golden Vegas' inbreuk maakte op haar merken in de zin van artikel 2.20.2b en/of c BVIE. De eerste rechter verklaarde deze vordering niet gegrond. In dit hoger beroep vordert appellant nogmaals de vorderingen ontvankelijk en gegrond te verklaren. Het hof oordeelt als volgt. Volgens vaste rechtspraak moet er bij samengestelde merken worden gekeken naar de bestanddelen. Gelijkenis ontstaat pas wanneer het overeenstemmende bestanddeel dominerend is in de totaalindruk die het merk oproept. De veronderstelling is dan dat de andere delen verwaarloosbaar zijn. In casu kunnen de figuratieve elementen van de merken niet als verwaarloosbaar worden beschouwd. Deze hebben niet slechts een decoratieve functie maar onderbouwen de andere, hierdoor onderscheidende, bestanddelen. De elementen 'Palace' en 'Vegas' in de beeldmerken zijn, mede hierdoor, minstens gelijkwaardig aan het element Golden. De mate van fonetische overeenstemming tussen de merken is van ondergeschikt belang. Dit zorgt er dan ook voor dat het hof het bestreden vonnis grotendeels bevestigt. 

27. [...] Ten onrechte stelt appellante dat de beeldelementen in de beeldmerken en tekens van geintimeerden slechts een decoratieve functie hebben, en zij eerder beschrijvend zijn voor de kansspelsector omdat elementen zijn overgenomen uit het verwelkomingsbord van de stad Las Vegas. Het hof treedt geïntimeerden bij waar zij aanvoeren dat dat deze link met de stad Las Vegas, wanneer zij door het relevante publiek wordt gelegd, de beeldelementen net een zeer treffend karakter geven, in combinatie met het verbaal element 'GOLDEN VEGAS'. De beeldelementen versterken de verwijzing naar de stad Las Vegas, waarnaar ook het verbaal element 'VEGAS' verwijst, zodat zij gemakkelijker worden herinnerd door het Benelux publiek. Deze beeldelementen zijn niet louter ondergeschikt of decoratief in de totaalindruk die wordt gecreëerd door het samengestelde merk van geintimeerden. Het onderscheidend vermogen van de figuratieve elementen van dit beeldmerk is minstens gelijkwaardig aan dat van de woordelementen. [...] Het element 'Palace' in de Merken van appellante en het element Vegas' in de beeldmerken van geintimeerden en de gebruikte tekens 'www.goldenvegas.be' zijn geenszins verwaarloosbaar of ondergeschikt, maar minstens gelijkwaardig aan het element Golden.