IEFBE 2494

Foto's die aanzetten tot prostitutie strijd met openbare orde en goede zeden, publicatieverbod afgewezen

prostitutie

Rechtbank van Koophandel Gent, Afd. Gent, 13 januari 2016 en Hof van beroep Gent 17 oktober 2016, IEFbe 2494 (Foto's escorte bureau) Auteursrecht. Eiseres baat een escortebureau uit. Fotograaf C heeft foto's gemaakt van vrouwen die voor eisers werken. Verweerster wil de foto's op haar websites publiceren. Eiseres vordert een publicatieverbod. De rechtbank wijst de vordering af wegens strijdigheid van het voorwerp ervan met de openbare orde en de goede zeden. Het hof van Beroep bevestigt dit. 

Rechtbank van Koophandel Gent:

De door partijen gevoerde activiteit is gelet op art.380 Strafwetboek een misdrijf. De foto's waarop eiseres voorhoudt dat ze auteursrecht heeft worden uitsluitend gebruikt in het kader van het aanzetten tot prostitutie. Het voorwerp van de vordering is derhalve strijdig met de openbare orde en de goede zeden. 

Hof van beroep Gent:

12. (...) Mevrouw A werpt op dat haar beweerd auteursrecht niet ingeperkt kan worden door "strijdigheid met de goede zeden". Haar argument faalt in rechte. De foto's als dusdanig zijn niet strijdig met de goede zeden. Het enige doel waarvoor zij gebruikt worden, aanzetten tot prostitutie, is strafbaar gesteld. Mevrouw A vordert de stopzetting van het gebruik van de foto's omdat haar auteursrechten en haar commerciële belangen geschaad zijn. Precies de handelsactiviteit van appellante is ongeoorloofd. De foto's worden niet gebruikt in het kader van bijvoorbeeld een tentoonstelling, of in het kader van welke legitieme context ook. De uitsluitende uitoefening van een recht, dat op zichzelf geoorloofd zou kunnen zijn, om een onwettige activiteit te ondersteunen en te bevorderen, maakt de uitoefening van dat recht ongeoorloofd. 

Bron afbeelding