IEFBE 2931
  • Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers)
    31 okt 2018
  • BVBA Morilo tegen Hotel Julien BV

Gebrek verwarringsgevaar identieke handelsnaam Hotel Julien

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen 31 oktober 2018, IEFbe 2931 (BVBA Morilo tegen Hotel Julien BV) Handelsnaamrecht. Morilo en Hotel Julien baten beide in Antwerpen en Den Bosch een hotel uit genaamd Hotel Julien. Morilo meent dat deze situatie aanleiding kan geven tot verwarring en vordert dat aan Hotel Julien BV wordt bevolen het gebruik van deze naam te staken. Dit zou immers inbreuk maken op de handelsnaamrechten van Morilo en op de eerlijke marktpraktijken. De vorderingen worden afgewezen vanwege gebrek aan verwarringsgevaar.

8. Om een inbreuk op de beschermde handelsnaam uit te maken zal het gebruik van een andere handelsnaam dan ook minstens een ‘begeleidende omstandigheid’- zoals verwarringsgevaar- moeten aantonen.

9. Of er een gevaar voor verwarring bestaat moet beoordeeld worden aan de hand van de volgende elementen: (1) de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar; (2) de mate van overeenstemming tussen de activiteiten alsook (3) de geografische reikwijdte van de handelsnamen.

10. Er kan worden vastgesteld dat de handelsnaam in kwestie volstrekt identiek is: beide ondernemingen baten hun zaak uit onder de naam Hotel Julien.
De activiteiten zijn zeer gelijk, maar niet geheel identiek: daar waar Morilo een ‘klassiek’ hotel uitbaat, gericht op zowel toeristen als op zakenmensen, baat Hotel Julien een zaak uit die ook karakteristieken vertoon van een bed & breakfast.
Beide zaken liggen echter geografisch niet in elkaars nabijheid: Morilo is gevestigd in Antwerpen terwijl Hotel Julien haar zaak in Den Bosch uitbaat. Dit is hier het doorslaggevende element. […] de relevante markt is hier niet dezelfde. Er kan dan ook geen verwarringsgevaar worden vastgesteld.