IEFBE 3510

Gebruik domeinnaam is inbreukmakend

Hof van beroep Brussel 28 oktober 2019, IEFbe 3510; rolnr. 2019/AR/20 (Service Plus tegen Lavazza) Service Plus was een distributeur van onder andere Lavazza producten in België en Nederland tot 31 december 2017 en bezit verscheidene domeinnamen met het woordmerk Lavazza. Na beëindiging van de distributieovereenkomst tussen Service Plus en Lavazza, vordert Lavazza staking van de aanhoudende merkinbreuk op haar woordmerk, waaronder in het gebruik van de domeinnamen van Service Plus. Lavazza beweert vervolgens dat Service Plus zowel online als offline inbreuk maakt op haar merkenrechten. In de offline context oordeelt het hof dat de gedragingen van Service Plus contrasteren met de omstandigheid dat Service Plus het offline gebruik van het merk moest staken na december 2017. In eerste aanleg is er ten aanzien van het offline merkgebruik dus terecht een stakingsbevel opgelegd. In de online context, betreft het voornamelijk domeinnamen en e-mailadressen waarin wordt gebruik gemaakt van het Lavazza woordmerk. Door het gebruik van het woordmerk binnen het domeinnaam als uithangbord, pleegt Service Plus tevens online inbreuk op het woordmerk Lavazza. Tot slot kan in het kader van de stakingsprocedure niet de overdracht van de domeinnamen worden bevolen.

19. Geïntimeerde heeft de distributieovereenkomst beëindigd op 12 Juli 2017 met een opzegtermijn tot 31 december 2017. Appellante had bijgevolg ruim de tijd om het nodige te doen opdat het gebruik van de Lavazza merken op 1 januari 2018 in de 'offline' context zou zijn gestopt.

Bovendien werd appellante herhaaldelijk door geïntimeerde in gebreke gesteld om het merkgebruik te stoppen zodat er geen enkele twijfel in hoofde van appellante kon bestaan dat zij daartoe gehouden was.

Appellante roept in dat zij alles in het werk heeft gesteld om het gebruik te stoppen per 1 januari 2018, maar dat omwille van de drukte van het jaareinde niet alles stipt op 1 januari 2018 kon worden gewijzigd.

De stukken die geïntimeerde voorlegt, tonen echter een ander verhaal.

(...)

29. Het te staken gebruik betreft het gebruik van de domeinnamen (op zich, in e mailadressen, in websites of anderszins). Indien geïntimeerde van oordeel is dat er ook ander inbreukmakend merkgebruik is op de website van appellante, dient zij duidelijk aan te geven welk merkgebruik zij voor ogen heeft opdat het hof dit kan beoordelen in het licht van de uitzonderingsgevallen van artikel 14/15 UVM. Wat het gebruik van het merk op de website anders dan de domeinnamen betreft, blijkt appellante wel degelijk haar website www.lavazza.be op 12 januari 2018 te hebben aangepast. Enkel op de website www.lavazzablue.nl blijkt er op 30 maart 2018 nog de vermelding Lavazza Blue Team voor te komen, waarvan appellante aantoont dat deze vermelding slechts tijdelijk was omwille van een technische storing en ondertussen werd verwijderd.

Het opgelegde stakingsbevel wordt dienovereenkomstig aangepast