Gepubliceerd op donderdag 21 april 2022
IEFBE 3426
Rechtbanken van Eerste Aanleg - Tribunaux de première instance ||
7 apr 2022
Rechtbanken van Eerste Aanleg - Tribunaux de première instance 7 apr 2022, IEFBE 3426; (Curateam tegen Curat), https://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-handelsnaam-curateam-leidt-tot-verwarringsgevaar-met-curat

Paul Maeyaert en Louise De Meese, Fencer.

Gebruik handelsnaam Curateam leidt tot verwarringsgevaar met Curat

Voorzitter Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 7 april 2022, IEFbe 3426; A/21/03238 (Curateam tegen Curat) Eiseres is een verplegingsgroep die sinds 2012 actief is in de thuisverplegingssector in Halle en omstreken onder de handelsnaam ‘Curat’. Verweerster is eveneens actief in de thuisverplegingssector in dezelfde regio. Sinds 1 september 2021 voert zij haar activiteiten onder de naam ‘Curateam’, al dan niet gecombineerd met de slogan ‘Thuisverpleging voor (H)alleman’.

Er is sprake van verwarringsgevaar tussen beide tekens omdat ze op visueel, auditief en conceptueel vlak sterk gelijkend zijn. De toevoeging van het bestanddeel ‘(t)eam’ en de slogan ‘Thuisverpleging voor (H)alleman’ is van ondergeschikt belang. Beide handelsnamen bevatten en leggen de nadruk op het dominante element ‘curat’. Dat ze hierdoor verwijzen naar het Latijnse woord voor ‘hij/zij zorgt’ en dus alluderen naar het verzorgingsaspect van de activiteiten, doet niet af aan de bescherming van de oudere handelsnaam. Anders dan bij merken is het onderscheidend vermogen van handelsnamen geen vereiste voor hun bescherming. Het feit dat meerdere verplegingsgroepen in Vlaanderen het element “cura” in hun handelsnaam integreren, doet eveneens geen afbreuk aan die bescherming zolang ze actief zijn in een andere regio. Ten slotte zijn beide partijen actief in dezelfde handelssector en richten zij zich tot dezelfde doelgroep. De voorzitter beveelt de staking van het gebruik van de handelsnaam ‘Curateam’.  

12. Op auditief vlak stelt de voorzitter vast dat de oudere handelsnaam volledig voorkomt in de handelsnaam van VDBL en dat dit bestanddeel dominant is in beide namen. De toevoeging van het korte bestanddeel ‘(t)eam op het einde, waardoor een extra lettergreep hoorbaar is, is van beperkt belang aangezien de gemiddelde consument – in dit geval de zorgbehoevende patiënt die op zoek is naar thuiszorg in zijn directe omgeving en die geen verhoogd aandachtniveau heeft – meer waarde hecht aan het eerste deel van het woord, dat in dit geval fonetisch sterk gelijkend is. Verder is het onwaarschijnlijk dat de gemiddelde consument de slogan ‘Thuiszorg voor (H)alleman’ zal uitspreken om de onderneming van VDLB aan te duiden, net omdat het een slogan en geen naam betreft.

De consument ziet dezelfde vijf letters in dezelfde volgorde op dezelfde plaats in beider namen. Bij het gebruik van de naam “CURATEAM” in combinatie met de slogan “THUISVERPLEGING VOOR (H)ALLEMAN” zet VDBL de naam “Curateam” in vet en plaatst zij de slogan eronder in een kleiner lettertype, waarmee zij visueel benadrukt dat het sterk overeenstemmend element “Curateam” het dominante (zoniet het enige eigenlijke) bestanddeel is van haar handelsnaam.

Tot slot bestaat er ook een sterke conceptuele overeenstemming. ‘Curat’ is Latijn voor ‘hij/zij zorgt’. De term ‘cura(t)’ is inderdaad suggestief voor ‘zorg’ maar dit impliceert niet dat hij zuiver beschrijvend is voor thuisverpleging-of verzorging en van bescherming uitgesloten zou zijn. Ook het feit dat meerdere verplegingsgroepen in Vlaanderen het element ‘cura’ in hun handelsnaam integreren, doet geen afbreuk aan de bescherming van de handelsnaam ‘Curat’ zolang deze verplegingsgroepen actief zijn in een andere regio. Het verzorgingsaspect komt in beide namen terug waardoor er een sterke conceptuele overeenstemming bestaat. Dat VDBL in haar naam benadrukt dat zij een team is dat zorg verleent is extra – eerder beschrijvende informatie die het verwarringsgevaar niet opheft. Idem wat betreft de toevoeging van de slogan ‘Thuisverpleging voor (H)alleman’.