IEFBE 3513

Gebruik screenshot website leidt tot merkenrechtelijke inbreuk

Hof van beroep Brussel 30 augustus 2019, IEFbe 3513; rolnr. 2016/AR/1652 (Redijan New tegen Werkman) Werkman is een grote onderneming in de markt van hoefijzers, waarbij ze hoefijzers produceert en verhandeld. Zij bezit dan ook een tweetal Unie-beeldmerken waaruit de letter W wordt gevormd uit hoefijzers. Redijan heeft in haar catalogus van juni 2012 een foto gebruikt waarop de website van Werkman te zien is, inclusief diens ingeschreven Unie-beeldmerk. Redijan verkoopt tevens hoefijzers, maar heeft nog maar een klein aandeel op de markt. Het hof stelt vast dat door het plaatsen van deze foto binnen haar catalogus, Reijan inbreuk pleegt op het merk van Werkman. De individuele hoefijzers zelf, die Werkman produceert en verkoopt, zijn daarentegen niet beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Ten aanzien van het woordmerk Werkman wordt er volgens het hof geen ongeoorloofd gebruik aangenomen.

11.

(...)

Redijan betwist niet dat zij in haar catalogus van juni 2012 een foto gebruikte die zij van de website haalde van Werkman en waarop een hoefijzer is afgebeeld waarop het beeldmerk 8764011 is aangebracht, waarvan Werkman houder is.

Zij heeft dit trouwens reeds erkend in de loop van de procedure voor de eerste rechter. Zij bijft er wel de aandacht op vestigen dat het merk niet zichtbaar was op de betrokken foto van het hoefijzer en dat het enkel zichtbaar werd na aanzienlijke uitvergroting door Werkman.

17.

(...)

Er werd enkel melding gemaakt van het merk 'WERKMAN' om de kenmerken van de waren. (in casu hoefijzers) aan te dulden. Het betreft zodoende een gebruik waartegen de merkhouder zich niet kan verzetten.

18. Voor zover door Redijan Instructies werden gegeven aan een (Chinese) producent om hoefijzers te vervaardigen die kopies zijn van de hoefijzers die verkocht worden onder het merk "WERKMAN", is er eveneens sprake van een gebruik van WERKMAN om de kenmerken van de waren aan te duiden en is er zodoende evenmin sprake van een gebruik van het woordmerk "WERKMAN', waartegen de merkhouder zich kan verzetten.