IEFBE 3000

Gebruik teken 'Flow Tech' maakt inbreuk op handelsnaam 'Flow Tech Industries'

Hof van Cassatie van België 29 maart 2019, IEFbe 3000; C/18/03023/N/2 (Telenet tegen Flow Tech) Telenet heeft sinds 2017 het teken 'Flow Tech' in gebruik. Dit teken is identiek aan de handelsnaam van Flow Tech Idustries. Flow Tech heeft Telenet herhaaldelijk gedagvaard en staking van het gebruik door de eiseressen van het aan haar handelsnaam identieke teken 'Flow Tech', zie ook [IEFbe 2542]. De handelsnaam 'Flow Tech' heeft onderscheidend vermogen. Het gebruik van een overeenstemmend teken is bewezen. Het staat vast dat sprake is van een effectief gebruik van een met de handelsnaam van verweerster overstemmend teken in het economisch verkeer. Het teken 'Flow Technologie' dat Telenet meer recent is gaan gebruiken, stemt in hoge mate overeen met de de handelsnaam van gebruiker waardoor het teken als overeenstemmend teken heeft te gelden. De vordering tot staking van dit teken, alsmede de uitbreiding van de dagvaarding die op dit teken ziet, zijn gegrond.

1. De appelrechters oordelen dat “op grond van de voorgelegde stukken (…) vaststaat dat [de eerste en de tweede eiseres] sinds maart 2017 handel zijn gaan drijven met aanwending van het teken “Flow Tech“ dat is identiek is aan de handelsnaam van [de verweerster] (…). Het gebruik van een overeenstemmend teken is bijgevolg bewezen. Ook het teken “Flow Technologie“ dat [de eerste en de tweede eiseres] meer recent zijn gaan gebruiken, vormt wel degelijk een overeenstemmend teken“ en dat “[de eerste en de tweede eiseres] als moeder- en dochteronderneming hier beide te aanzien zijn als gebruikers van het teken “Flow Tech“: het gaat immers om twee ondernemingen met dezelfde activiteiten/hetzelfde statutair doel (…), die feitelijk één enkele entiteit vormen met één enkele geïntegreerde organisatie, die bovendien gebruikmaken van één enkel e-mailadres (…).“
2. Anders dan waarvan het middel uitgaat, hebben de appelrechters ook ten aanzien van dektweede eiseres, die één enkele economische eenheid vormt met de eerste eiseres, een effectief gebruik van een met de handelsnaam van de verweerster overeenstemmend teken in het economisch verkeer vastgesteld. Het middel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.
[…]

4. De appelrechters oordelen dat de uitbreiding van de vordering van de verweerster tot de staking van het gebruik door de eiseressen van het met haar handelsnaam overeenstemmende teken “Flow Technologie“, dat sinds de betekening van het beroepen vonnis heeft plaatsgevonden “gegrond is op een in de dagvaarding aangevoerd feit, aangevoerd feit, aangepast aan de evolutie die het geschil sedertdien heeft gekend.
[…]

11. Anders dan waarvan het middel uitgaat, hebben de appelrechters bij de beoordeling van het verwarringsgevaar wel rekening gehouden met het onderscheidend vermogen van de handelsnaam “Flow Tech“. Het middel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.
[…]

14. De appelrechters stellen een inbreuk vast door het gebruik van het aan de handelsnaam van de verweerster identieke teken “Flow Tech“ en van het hiermee overeenstemmende teken “Flow Technologie“, dat de eiseressen na betekening van het beroepen vonnis zijn gaan gebruiken. Zij bevelen de eiseressen tot de staking van het gebruik van het teken “Flow Tech“ en van enig met het teken “Flow Tech“ overeenstemmende teken zoals “Flow Technologie“.