IEFBE 3505

Geen auteursrecht op ontwerp winkelinrichting

Hof van beroep Brussel 9 september 2019, IEFbe 3505; rolnr. 2016/AR/1870 (Glenn Sestig Architects tegen Roell Diamonds & Jewels) Glenn Sestig Architects heeft voor Juwelier Slaets een winkelinrichting ontworpen die uiteindelijk niet door Slaets is gerealiseerd. Door een zevental foto's is dit ontwerp van de juwelierszaak publiek toegankelijk gemaakt op de website van Glenn Sestig Architects. Roell Diamonds & Jewels is ook een juwelierszaak en maakt sinds de verhuizing naar een groter winkelpand volgens Glenn Sestig Architects inbreuk op haar auteursrecht, vanwege de omstandigheid dat de nieuwe winkelinrichting volgens Glenn Sestig Architects is nagemaakt van haar eerder niet gerealiseerde ontwerp voor Juwelier Slaets. De vorderingen van Glenn Sestig Architects die berusten op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel falen. Ook ten aanzien van het auteursrecht slagen deze vorderingen niet, gezien het hof geen auteursrecht uit hoofde van Glenn Sestig Architects vaststelt. De vorderingen van Glenn Sestig Architects worden dus verworpen.

23.
(...)
Noch de etalage die ontworpen werd door Glenn Sestig, noch de zuil die daar deel van uitmaakt, heeft een verschijningsvorm die kan worden afgeleid uit de kenmerken, met name de lijnen, de omtrek en de vorm.

Bij gebrek aan de zichtbaarheid van de kenmerken van de zuil (op zich) en zodoende van de etalage (in haar geheel), aangezien de zuil daar een kenmerkend deel van uitmaakt, is er geen sprake van een beschikbaarstelling aan het publiek van de verschijningsvorm van de etalage en/of van de zuil die daar een kenmerkend onderdeel van is, noch van een 'model' van etalage en zuil, waarop Glenn Sestig niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten kan laten gelden.

25.
(...)
Hiervoor werd vastgesteld dat de lijnen, de omtrek en de vorm van de zuil en van het tafelblad daarvan niet zichtbaar zijn op de foto die in april 2013 op de website van Glenn Sestig werd geplaatst. Noch de etalage die ontworpen werd door Glenn Sestig, noch de zuil die daar deel van uitmaakt, heeft een verschijningsvorm die kan worden afgeleid uit de kenmerken, met name de lijnen, de omtrek en de vorm ervan. Hierdoor kunnen noch de etalage, noch de zuil die er een kenmerkend deel van uitmaakt, voldoende nauwkeurig en objectief worden geïdentificeerd om als een 'werk in de zin van het auteursrecht te kunnen gelden.

Hiervoor werd eveneens vastgesteld dat enig bewijs van de publicatie in april 2013 van andere foto's van het ontwerp van de etalage en van de zuil dan deze die hiervoor in dit arrest staat afgebeeld (met name van de stukken A.12 en A.13 van Glenn Sestig), niet wordt geleverd.

Er wordt niet bewezen door Glenn Sestig dat haar stukken A.12 en A.13, waarop de lijnen, de omtrek en de vorm van de zuil met tafelblad waarop zij auteursrechten opeist, zichtbaar zijn, voorafgaan aan de uitvoering van de etalage van Roell, met daarin als kenmerkend element eveneens een zuil met tafelblad met asymmetrische vorm, die sterk gelijkend is aan deze afgebeeld op de stukken A.12 en A.13 van Glenn Sestig.