IEFBE 3175

Geen auteursrecht voor ingebouwde stopcontacten

Ondernemingsrechtbank Gent 9 september 2020, IEFbe 3175; A/19/02879 (Creative 4 tegen Van Den Weghe) Creative 4 (“C4”) claimt auteursrechten op geïntegreerde en verzonken stopcontacten gecommercialiseerd onder de naam “TRIMLESS”. Zij beweert dat de “Lapris” stopcontacten van VAN DEN WEGHE een inbreuk uitmaken. C4 slaagt er volgens de rechtbank niet in aan te geven welke waarneembare vormkenmerken van de TRIMLESS stopcontacten precies auteursrechtelijke bescherming toekomen. Volgens de rechtbank betreffen de TRIMLESS stopcontacten louter een werkwijze om een bepaald technisch effect te bereiken. C4 heeft als dusdanig geen authentieke vormgevingskeuzes kunnen maken. Bij toepassing van de zogenaamde “techniekrestrictie” kwalificeren de TRIMLESS stopcontacten bijgevolg niet als een auteursrechtelijk beschermd werk. Daar C4 er eveneens niet in slaagt om begeleidende omstandigheden voor te leggen die aantonen dat C4 werkelijk schade leidt door de aanwezigheid op de markt van de Lapris, faalt ook haar vordering wegens schending van de eerlijke marktpraktijken.

Voortbouwend op deze principes en rekening houdend met de door eiseres aangegeven argumenten die het bestaan van auteursrechten moeten ondersteunen, kan slechts de conclusie volgen dat het voorwerp waarop eiseres auteursrechtelijke bescherming opeist een werkwijze is om een bepaald technisch effect te bereiken, en geen werk uitmaakt in de zin van het auteursrecht.


Dit blijkt eerstens uit haar eigen stukken, waar zij het zowel voor de notaris als ter gelegenheid van de registratie bij Sofam het beschermde voorwerp beschrijft als een 'systeem', een 'inbouwprincipe' dat nader gedefinieerd wordt aan de hand van haar exclusief technische uitvoering met diverse/verschillende uitvoeringsmodaliteiten.


Eiseres erkent daarmee impliciet dat hetgeen zij als werk bestempelt het resultaat is van een proces om een concrete oplossing te bieden aan een functioneel probleem van inbouw van schakelaars en stopcontacten die aanvullende praktische en esthetische mogelijkheden biedt wanneer zij verzonken ingebracht kunnen worden om in één effen vlak geïntegreerd te worden op de plaats van inbouw.

lndien mag aangenomen worden dat het resultaat dat eiseres beschouwt als zijnde origineel een gevolg is van creatieve inspanningen van de ontwerper, hebben deze inspanningen vooral te maken met de technische wijze waarop een schakelaar/stopcontact dat traditioneel geplaatst wordt met een oneffen afdekplaatje, kan ingewerkt worden zodat de schakelaar/stopcontact optimaal kan geïntegreerd worden met de plaats van inbouw.