IEFBE 2630

Geen equivalente inbreuk: beschermingsomvang pemetrexed dinatrium-octrooi is beperkt

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 15 juni 2018, IEFbe 2630 (Eli Lilly tegen Fresenius Kabi) Octrooirecht. Lilly brengt onder meer het kankergeneesmiddel Alimta op de markt en is houdster van EP 1 313 508 (EP 508). Het actieve bestanddeel in Alimta (na oplossing) bestaat uit pemetrexed anionen. In Alimta zijn de anionen gebonden aan natriumionen en wordt daarmee het pemetrexed dinatriumzout gevormd. Het generieke geneesmiddel van Fresenius heeft als basis pemetrexed. De waterstofatomen worden echter niet vervangen door natriumionen, maar aangevuld met tromethamine. De beschermingsomvang van het octrooi van Lilly is als dusdanig beperkt tot de toepassing van pemetrexed dinatrium. Tijdens de verleningsprocedure heeft zij nagelaten om in de beschermingsomvang equivalenten van pemetrexed dinatrium te voorzien. Anders oordelen zou ertoe kunnen leiden dat het idee van combinatietherapie met B12 als dusdanig wordt beschermd. De eis op grond van equivalente inbreuk is ongegrond.

18. De Voorzitter besluit dan ook dat de beschermingsomvang van het octrooi als dusdanig beperkt is tot de toepassing van pemetrexed dinatrium bij het bereiden van een geneesmiddel voor toepassing bij combinatietherapie voor het remmen van tumorgroei bij zoogdieren, waarbij het geneesmiddel dient te worden toegediend in combinatie met vitamine B12 of een famaceutisch derivaat daarvan, en tot het product dat pemetrexed dinatrium, vitamine B12 of een farmaceutisch derivaat daarvan bevat.

23. De Voorzitter is van oordeel dat behoudens pemetrexed, er geen gelijkenissen zijn, zelfs geen kleine, tussen EP508 en EP768. Wat pemetrexed zelf betreft, heeft de Voorzitter reeds aangegeven dat EP508 beperkt is tot pemetrexed dinatrium en niet andere vormen van pemetrexed omvat. [...]

31. […] Hoewel het niet uit te sluiten is dat de toepassing van het product van Fresenius in combinatie met – vereenvoudigd – vitamine B12 hetzelfde therapeutische effect heeft, kan de Voorzitter niet negeren dat Lilly tijdens de verleningsprocedure de bescherming heeft beperkt en zij het heeft nagelaten om in de beschermingsomvang equivalenten van pemetrexed dinatrium te voorzien.

Anders oordelen zou ertoe kunnen leiden dat het idee van combinatietherapie met B12 als dusdanig wordt beschermd. Nochtans zijn ideeën zelf niet beschermbaar, maar enkel hun concrete toepassing zoals bijvoorbeeld de combinatie tussen pemetrexed dinatrium met vitamine B12.

De Voorzitter sluit zelfs niet uit dat zulks bovendien een impliciete “herbescherming” uitmaakt van “pemetrexed” als dusdanig doordat op grond van de voorgehouden equivalente inbreuk alle vormen van pemetrexed onder het octrooi van Lilly kunnen vallen.

32. De eis op grond van equivalente inbreuk is ongegrond.