Gepubliceerd op maandag 29 november 2021
IEFBE 3329
||
3 nov 2021
3 nov 2021, IEFBE 3329; (Permission Machine tegen Kortom), https://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-op-auteursrecht-vanwege-modus-operandi

Uitspraak ingezonden door Didier Deneuter, Modo law.

Geen inbreuk op auteursrecht vanwege modus operandi

Ondernemingsrechtbank Gent 3 november 2021, IEF 20361, IEFbe 3329 (Permission Machine tegen Kortom) Kort geding. Permission Machine beheert auteursrechten en naburige rechten van meerdere rechthebbenden, waaronder het auteursrecht op foto’s die door individuele fotografen aan het persagentschap Belga News Agency zijn overgedragen. Kortom verzorgt via haar website een maandelijkse digitale mailing van nieuwsbrieven geïllustreerd met een foto die verband houdt met het nieuwsbericht en die na één maand offline worden gehaald. Kortom heeft op deze manier meerdere foto’s van Belga News Agency gebruikt. Permission Machines stelt dat Kortom inbreuk maakt op haar vermogensrechtelijke en morele auteursrechten. De rechter verklaart de vorderingen van Permission Machine ontvankelijk maar niet gegrond. Hij komt tot dit oordeel vanwege de modus operandi van Permission Machine, die bestaat uit het internet doorzoeken op afbeeldingen genomen door fotografen waarvan zij de auteursrechten in portefeuille hebben en namens deze fotograaf een licentie aanbieden tegen eenzijdig opgelegde voorwaarden wat de looptijd en prijs betreft. De stopzetting van het inbreukmakend gebruik door verwijdering vormt in deze fase geen prioriteit. Het Hof van Justitie heeft overwogen dat dergelijke praktijken niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van beheersvennootschappen en als misbruik kunnen worden gekwalificeerd indien er sprake is van een disproportionele uitoefening van rechten waarvan de beoordeling toekomt aan de nationale rechter.

Dergelijke praktijken veronen alle kenmerken van een zogenaamde 'auteursrechttrol', die weliswaar houder is van beperkte exploitatierechten op werken die door derden tot stand zijn gebracht, doch niet door haar geëxploiteerd worden, en die zich enkel inlaat met het vorderen en innen van vergoedingen van vermeende inbreukmakers.