IEFBE 3500

Geen persoonlijke stempel op led-spot

Hof van beroep Gent 9 april 2018, IEFbe 3500; rolnr. 2017/RK/16 (Exterus tegen Berma-Decor) Exterus maakt en verhandelt verlichtingsapparaten, waarbij haar zaakvoerder in 2013 een led-spot ontwierp genaamd de Power-Disc. Berma-Decor biedt een vergelijkbare ledspot aan binnen dezelfde markt. Exterus doet een beroep op haar auteursrecht en daagt Berma-Decor voor de rechter. Het hof oordeelt dat de Power-Disc van Exterus geen persoonlijke stempel van de maker draagt, waarbij een aantal van de gemaakte keuzes technische of functionele noodwendigheden zijn volgens het hof. Wat betreft de vorm wordt tevens niet aangetoond dat zij de uitdrukking vormt van een creatieve geest.

26. In deze zaak is het hof van oordeel dat Exterus, op wie de bewijslast van de Ingeroepen originaliteit rust, niet bewijst dat haar ledspot "Power-Disc" een persoonlijke stempel draagt. In de mate dat de gemaakte keuzes betrekking hebben op technische of functionele vereisten van de Power-Disc, kunnen zij niet beschouwd worden als een origineel kenmerk. Het "U-vormig gebogen plaatje en de ringvormige uitsparingen zijn bepaald door de technische of functionele noodwendigheden om de ledspot respectievelijk te bevestigen en (vermoedelijk) af te koelen.

In de mate dat de gemaakte keuzes betrekking hebben op de vorm, wordt niet aangetoond dat zij de uitdrukking vormen van een creatieve geest. Immers, de vorm van de ledspot wijkt weinig af van standaardmodellen qua armaturen. De gehanteerde afmetingen en de voor de gebruiker zichtbare aluminiumring schrijven zich in een gangbare trend in, zonder deze te overstijgen.

Naar het oordeel van het hof is er geen sprake van eigen toevoegingen door Exterus die ertoe leiden dat er gewag gemaakt kan worden van een geheel dat haar persoonlijke stempel draagt De Power-Disc ontbeert de vereiste originaliteit.