IEFBE 2581

Geen verwarringsgevaar of oneerlijke mededinging tussen verpakkingen van tomaten

tomad'or miss perfect tomaten

Voorz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen, 16 mei 2018, IEF 2581 (Stoffels tegen Den Berg) Merkenrecht. Zelfs als men enkel rekening houdt met de visuele impact van het recent door eiseres gedeponeerde complexe merk (TomaD’or), ligt de overeenstemming met Miss Perfect enkel in elementen die, indien al dominant, niet onderscheidend zijn. Consument is niet gewend de herkomst af te leiden uit loutere kleuren. De stakingsrechter neemt in rekening dat eiseres niet over een kleurmerk beschikt en vóór de procedure enkel beschikte over een woordmerk voor haar verpakking. Eiseres geeft daarmee zelf te kennen dat dit het meest onderscheidende bestanddeel van het merk vormt.