IEFBE 2565

Gemeenschapsmodel Bunch O Balloons nietig verklaard omdat features technische functies vervullen

EUIPO 30 april 2018, IEF 17678; IEFbe 2565 (Bunch O Balloons) Eerdere procedure [IEF 17507] is geschorst om deze beslissing af te wachten. Geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht 001431829-0006 is nietig verklaard omdat de 'features' van het model bepaald worden door de technische functies die deze vervullen. Er is een Europees octrooi EP 3005948 A2 dat de technische oplossing geeft. Hoewel het EP en het Gemeenschapsmodel andere aspecten van het product omvatten, betekent het niet dat de specificaties in het octrooi en de conclusies van oplossing niet kunnen worden meegenomen om de technische aspecten van het model te beoordelen. Ex artikel 35(1)(b) en 8(1) GModVo wordt het model nietig verklaard.

p. 10. The Invalidity Division agrees with the holder on the point that each instrument of protection, namely the European patent and the registered Community design, targets different aspects of the product; however, this does not mean that the specifications in the patent application and the examples of the embodiments of the solution cannot be taken into account when the technical nature of a product related to a contested design is assessed.

p.12. The contested RCD is declared invalid pursuant to Article 25(1)(b) CDR for being excluded from the protection pursuant to Article 8(1) CDR insofar as it is solely dictated by technical function.