IEFBE 2642
  • Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.)
    28 dec 2017
  • Del Ponti tegen Metafan en Goel & Goel International

Gemeenschapsmodellen betonplaathouder rechtsgeldig, want geen reconventionele vordering tot nietigverklaring ingesteld

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 28 december 2017, IEFbe 2642 (Del Ponti tegen Metafan en Goel & Goel International) Modellenrecht. Del Ponti is een spuitgieterij en ontwikkelt onder meer ten behoeve van betonnen hekwerken de volgende betonplaathouders. De voormelde betonplaathouders zijn beschermd middels geregistreerde Gemeenschapsmodellen (nummer 001107981-0001 en 001277388-0002). Metafan was in het verleden afnemer van voormelde betonplaathouders van Del Ponti. Del Ponti stelt dat Metafan inbreuk pleegt op hun gemeenschapsmodellen door producten op de markt te brengen, die zij zou invoeren uit India. De gemeenschapsmodellen zijn rechtsgeldig, want er is geen reconventionele vordering tot nietigverklaring ingesteld. De inbreuk wordt niet betwist door Metafan. De vordering is gegrond verklaard. De rechten van Del Ponti worden afdoende beschermd door het opleggen van een stakingsbevel in combinatie met een dwangsom en terugroepingsmaatregel. Bijkomende maatregelen inzake publicatie zijn niet van aard dat zij de gewraakte daad kunnen doen ophouden.

12. Nochtans is het aan Metafan om aan te tonen dat de Gemeenschapsmodellen niet rechtsgeldig zouden zijn. Overeenkomstig art. 85.1 GMV moet de stakingsrechter er, handelend als rechtbank voor het Gemeenschapsmodel, in een inbreukprocedure van uitgaan dat de ingeroepen Gemeenschapsmodellen rechtsgeldig zijn. De rechtsgeldigheid ervan kan slechts worden aangevochten middels een reconventionele vordering tot nietigverklaring. Metafan laat na een dergelijke reconventionele vordering tot nietigverklaring in te stellen.

13. De Gemeenschapsmodellen van Del Ponti zijn derhalve rechtsgeldig.

14. De inbreuk wordt niet betwist door Metafan. De gelijkenis wordt bovendien tevens bevestigd door deskundige Keymolen in het kader van het beschrijvend beslag dat eerder werd toegestaan (EV/16/000196).

18. De stakingsrechter is verder van oordeel dat de rechten van eisende partij afdoend worden beschermd door het opleggen van een stakingsbevel waaraan een dwangsom wordt verbonden en door de terugroepingsmaatregel. De door eisende partij gevorderde bijkomende maatregelen inzake publicatie zijn niet van aard dat zij er kunnen toe bijdragen dat de gewraakte daad of de uitwerking ervan te doen ophouden. Eisende partij toont dit ook niet aan. […]