IEFBE 3514

Hernieuwd gebruik 3 maanden voor vordering geen normaal gebruik merk

Hof van beroep Antwerpen 15 januari 2018, IEFbe 3514; rolnr. 2016/AR/230 (Robertino Mazara tegen The Belizia Shoe) Robertino Mazara stelt dat The Belizia Shoe de afgelopen vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van het internationale woordmerk CEBO, voor schoeisel en schoensmeer. Hierdoor maakt Robertino Mazara aanspraak op de vervallenverklaring van het merk en dit is gegrond verklaard in eerste aanleg. Het hof acht het hoger beroep gegrond. Hernieuwd gebruik van het merk geschiedde slechts 3 maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, waardoor dit niet als normaal gebruik kan worden gekwalificeerd. 

Het stuk iv van de geïntimeerde toont aan dat de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabas Plis as er op 22 oktober 2013 kennis van had dat er betwisting was over het merk CEBO en dat ze er zich bijgevolg aan kon verwachten dat er een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen volgen. Het betreft een brief van de NV Bureau M.FJ. Bockstael die stelt merkengemachtigde van de vennootschappen naar Tsjechisch recht Svit as. Zin en Prabos Plus as en de juridische raadgever van de NV The Belizia Shoe te zijn. Die brief houdt een antwoord In op een brief van 27 augustus 2013 van de gemachtigde van Philippe Rousseaux aan de NV The Belala Shoe waarin ze deze laatste namens Philippe Rousseaux in gebreke stelde wegens een inbreuk op de CEBO-merken, die hem zouden toebehoren,

Het bewezen "hernieuwd gebruik" situeert zich bijgevolg binnen de drie maanden vooraf gaand aan de Instelling van de vordering tot vervallenverklaring (5 december 2013), op een ogenblik dat de vennootschap naar Tsjechisch recht Prabos Plus as er kennis van had dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

Uit het voorgaande volgt dat er geen normaal gebruik van de merken met inschrijvingsnummers 274774A en 298909 gedurende een periode van vijf jaar bewezen is in klasse 25