IEFBE 2591
  • Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce
    24 mei 2018
  • Puma tegen Excessive

Inbreuk op het Puma-merk door grote mate van overeenstemming van de tekens en identieke waren

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 24 mei 2018, IEF 17742; IEFbe 2591 (Puma tegen Excessive) Merkinbreuk. Puma is houdster van meerdere merken. Op 25 september 2017 tekende Puma oppositie aan tegen het merkdepot van gedaagde, op basis van het Puma-merk dat voor identieke waren is geregistreerd. Tegelijkertijd stelde Puma vast dat gedaagde ook sportartikelen adverteert en verkoopt via een Facebookaccount en op de website www.excessive.skyrock.com. Regelmatig wordt enkel het logo zonder het woordelement “Excessive” gebruikt op een identieke manier als het Puma-merk wordt gebruikt op de sportkleren van Puma. De grote mate van overeenstemming tussen de tekens, het feit dat de waren identiek zijn en het grote onderscheidend vermogen van het Puma-merk zal leiden tot verwarringsgevaar bij de consument. Er is sprake van merkinbreuk.

8. Tegelijkertijd stelde Puma vast dat de heer […] ook sportartikelen adverteert en verkoopt. Hij adverteert de sportartikelen via een Facebookaccount: https://www.facebook.com/jonahsflight en op de website http://excessive.skyrock.com.

Daarbij valt het op dat regelmatig enkel het logo, zonder het woordelement "Excessive", wordt gebruikt op de sportkleren op identiek dezelfde manier als het Puma-merk wordt gebruikt op de sportkleren van Puma.

13. Het is duidelijk dat de tekens zeer overeenstemmend zijn. Deze grote mate van overeenstemming met het merken, bovenop het feit dat de waren identiek zijn en het grote onderscheidend vermogen van het Puma-merk, zal leiden tot verwarringsgevaar bij de consument. Er bestaat inderdaad een grote kans dat de gemiddelde consument zal denken dat de waren van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

Dat wordt bevestigd door de vele gelijkaardige zaken waarin werd geoordeeld dat er sprake was van verwarringsgevaar:

[…]

Het is bijgevolg duidelijk dat er in casu ook verwarringsgevaar en merkinbreuk is in de zin van artikel 9.2.b Uniemerkenverordening.