IEFBE 3506

Inbreuk op softwarelicentie, schadevergoeding tot gevolg

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent 17 december 2018, IEFbe 3506; rolnr. 17/1187/A (Siemens tegen Femtech, Quadco Structures en X) Siemens kreeg een melding vanuit het veiligheidsmechanisme in haar software, waaruit blijkt dat gebruik wordt gemaakt van een illegale licentie omtrent deze software. Op grond van het deskundigenverslag is komen vast te staan dat de illegaal verkregen software, waar Siemens auteursrechten op heeft, wordt gebruikt door de verwerende partijen. Ook bleek dat de software meermaals en recentelijk is gebruikt, waarbij de software bovendien via een file op naam van X als eigenaar op de computers van Femtech en Quadco Structures werd geïnstalleerd. De rechtbank acht elk van hen aansprakelijk voor de geleden schade door het niet voorhanden hebben van een geldige licentie.

3.1.1. Uit het deskundigenonderzoek is gebleken dat een versie van het softwareprogramma NX (nl. 9.0.3.4) aanwezig was op een computer die aanwezig was op het adres van eerste en tweede verweerster, meer bepaald in het kantoor van hun zaakvoerder. Met deze op de computer geïnstalleerde software werden voorafgaand aan het beslag inzake namaak nog meerdere bestanden geopend.

Waar verwerende partijen beweren dat de software werd aangetroffen op een computer van Femtec (en niet van Quadco Structures), tonen zij dit niet aan. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, kan de rechtbank rechtsgeldig aannemen dat belde vennootschappen gebruik maakten van de kwestieuze software aangezien de computer werd aangetroffen in de lokalen van beide vennootschappen.

3.1.4. Derde verweerder is de zaakvoerder van eerste en tweede verweerders. Hij stelt dat de inbreuk niet met hem kan worden verbonden.

De versie 9.0.3.4 werd op een computer van eerste en tweede verweerders geïnstalleerd en ook effectief meermaals en recentelijk gebruikt. De heer Martin probeerde op 7 februari 2017, de dag waarop het beslag inzake namaak werd uitgevoerd, de bewuste computer, die zich in zijn kantoor bevond, te verstoppen. De software werd bovendien via een file op naam van "FMA (Eigenaar) geïnstalleerd (deskundigenverslag, p. 12). Derde verweerder kan dan ook niet voorhouden niet op de hoogte te zijn geweest van de inbreuk. De fout in hoofde van derde verweerder staat vast.