IEFBE 2691

Jimmy's private club overeenstemmig met Jimmy'z night club vanwege dominant bestanddeel Jimmy

Hof van beroep Brussel 13 juli 2018, IEFbe 2691 (Jimmy'z tegen Marlot) Merkenrecht. Jimmy'z is een van de meest gerenommeerde discotheken ter wereld gelegen in Monaco. Ze houden het EU woordmerk Jimmy'z, Jimmy'z night club en beeldmerk jimmy'z. Marlot heeft onder andere een nachtclub genaamd La suite. Ze organiseren evenementen onder de naam Jimmy's private club. Het woordmerk Jimmy's private club wordt ook ingeschreven. Met name door het dominante bestandeel 'Jimmy' is er sprake van visuele overeenstemming. Het verschil tussen 's en 'z is visueel quasi identiek en zal niet opgemerkt worden. Het hof oordeelt dat er sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en eveneens zijn ingeschreven voor identieke diensten. Dit levert verwarringsgevaar op. De vordering tot staking van het inbreukmakend gebruik wordt toegewezen.

De identiteit of hoge mate aan soortgelijkheid tussen de betrokken diensten is een belangrijke facor in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, aangezien deze beoordeling een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren veronderstelt, met name tussen de overeenstemming van de merken en soortgelijkheid van waren waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensen worden gecompenseerd door een hoge mate ven overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De vergelijking moet worden gemaakt tussen de merken zoals zij werden ingeschreven, ongeacht de omstandigheden waarin zij worden gebruikt en ongeacht of ze alleen worden gebruikt of samen met andere merken of aanduidingen.

In concreto stelt het hof vast, wat de overeenstemming betreft tussen de merken The Jimmy'z night club versus Jimmy's private club, dat op visueel vlak de beide merken twee van de drie, respectievelijk van de vier woorden gemeen hebben, met name 'Jimmy' en 'Club'. In beide merken is het woord 'Jimmy' dominant, hetgeen niet betwist wordt door geintimeerden. De daarop volgende letter 'S' respectievelijk 'Z', is visueel quasi identiek. Gelet op het feit dat de vijf letters voor het afkappingsteken identiek zijn, is voldoende aannemelijk dat het kleine verschil in deze letter niet zal opgemerkt worden.

Op auditief vlak is het dominante bestanddeel identiek in de beiden merken, alsook het woord 'Club'. Ongeacht de licht verschillende schrijfwijze (S versus Z) worden deze woorden op dezelfde wijze uitgesproken. Afgezien van het verwwaarloosbaar lidwoord 'the', verschillen zij in de beschrijvende woorden 'night', respectievelijk 'private'. In huidig geval is voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument zal geneigd zijn om beide tekens af te korten en enkel het indentieke dominante uit te spreken, waardoor de autitieve overeenstemming nog groter is.

Op begripsmatig vlak is het dominante bestanddeel van beide merken identiek, namelijk de verwijzing naar de voornaam van een (denkbeeldig) persoon genaamd Jimmy. Daarenboven is ook het generieke gedeelte van beide merken op begripsmatig valk identiek. De nermen 'night club' en 'private club' verwijzen immers beide naar een etablissement in het kader van het nachtleven. Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd door geintimeerden. De bewering van geintimeerden dat het relevante publiek bij het waarnemen van ht aangevochten merk spontaan moet denken aan een gelijknamige Antwerpse discotheek, wordt niet bewezen of minstens voldoende aannemelijk.

Hiervoor werd vastgesteld dat het aangevochten merk Jimmy's private club een zekere mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming vertoont met de merken Jimmy'z en The Jimmy'z night club, en eveneens dat de merken zijn ingeschreven voor identieke, of op zijn minst soortgelijke, diensten. Rekening houdend met het relevante publiek, dat slechts een gemiddeld, normaal aandachtsniveau heeft, bestaat minstens het gevaar dat de consument kan denken dat de diensten worden aangeboden onder het merk Jimmy's private club, afkomstig zijn van Marlot. Het verwarringsgevaar staat dan ook vast.