IEFBE 2601
  • Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers)
    6 jun 2018
  • Studio100 tegen Heidi.com

Logo heidi.com schendt auteursrechten Studio100 beeltenis van Heidi

heidi.com heidi studio100

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, 6 juni 2018, IEFbe 2601 (Studio100 tegen Heidi.com) Auteursrecht. Titulariteit. Internationale rechtsmacht. Territoriale bevoegdheid. Verjaring. Rechtsverwerking. Door het gebruik van het betreffende logo waaronder op een in België toegankelijke website schendt Heidi.com de auteursrechten gehouden door Studio 100 op de beeltenis van Heidi. De rechter beveelt de staking van deze inbreuken.

De specifieke afbeelding van het Heidi-personage van Studio 100 is oorspronkelijk en wordt beschermd door het auteursrecht, nu zij het resultaat is van de vrije en creatieve keuzes van de makers van de serie Heidi, Girl of the Alps. Zij hebben ervoor gekozen het bekende Heidi personage uit de romans van Johanna Spyri tot leven te wekken via een beeltenis die de volgende kenmerken combineert namelijk een rond gezicht, een stel perfect ronde blozende kaken en een kenmerkend kapsel met een vijftal uitstekende lokken. Het logo van Heidi.com neemt de elementen over die overeenstemmen met de creatieve keuzes van de auteur, en dus is er sprake van inbreuk.

Het vermoeden ex artikel XI.170 WER is een vermoeden van titulariteit of houderschap, en niet van vaderschap. Het vermoeden blijft overeind zolang er geen tegenbewijs wordt geleverd. Het feit dat Studio 100 niet de oorspronkelijke auteur is sluit niet uit dat het vandaag de titularis is van de rechten.

Het begrip plaats van de namaak omvat elke plaats waar de vermeende namaak aangetroffen of verdeeld wordt, of, in geval van website, elke plaats waar de betrokken website toegankelijk is. De Antwerpse stakingsrechter is dan ook bevoegd. Er is geen sprake van verjaring of rechtsverwerking (artikel 61 van de Uniemerkenverordening is niet van toepassing).  Heidi.com maakt inbreuk op de auteursrechten, gebod tot staking van het gebruik ervan in België, waaronder een in België toegankelijke website.

Er is geen sprake van verjaring of rechtsverwerking (artikel 61 van de Uniemerkenverordening is niet van toepassing).