IEFBE 2696
  • Antwerpen - Anvers
    28 sep 2017
  • Loterie Nationale tegen The Right Frequency

Lucky4All maakt gebruik van verboden piramidesysteem

Hof van beroep Antwerpen 28 september 2017, IEFbe 2696 (Loterie Nationale tegen The Right Frequency) Misleiding. Marktpraktijken. Loterie Nationale heeft een gokspel: Lucky4All waarbij gebruik wordt gemaakt van een piramidesysteem [zie eerder IEFbe 1347]. Appellante vordert in hoger beroep voor recht te zeggen dat het aanbieden, promoten, organiseren en uitbaten van het spel Lucky4All een verboden piramidesysteem uitmaakt en dit dient gestaakt te worden. Er is een prejudiciele vraag gesteld over wanneer er sprake is van een verbode piramidespel. Het Hof van Justitie [IEFbe 1704] oordeelde dat hiervoor een indirecte band tussen de door de nieuwe leden verrichte betalingen en de door de bestaande leden ontvangen vergoedingen volstaat. Het Hof oordeelt dat deze indirecte band aanwezig is aangezien de uitkering naar de top van de piramide hoofdzakelijk voortkomt uit de winsten van de inzetten van de nieuwe toestromende deelnemers, en niet uit het verbruik van de door die spelers zelf aangekochte lottocombinaties. Deelnemers die later toetreden hebben dan ook principieel recht op minder winsten. Er is gebrek aan controle en transparantie alsmede het gebrek aan informatie omtrent de volgende gegevens: het gegeven dat (I) het systeem enkel kan werken indien de piramide volledig is ingevuld, (II) dat de voorgespiegelde winstkansen enkel dan gelden en (III) dat de speler instaat voor het aanbrengen van nieuwe spelers, een misleidende en oneerlijke handelspraktijk uitmaakt. Uit de hele werking en de structuur van het spel blijkt dat Lucky4All zelf de grootste voordelen uit het spel halen. De vordering wordt toegewezen.

Het hof stelde een prejudiciële vraag: Is het voor de toepassing van punt 14 van bijlage I van Richtlijn 2005/29 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 vereist dat van een verboden piramidespel slechts sprake is indien de verwezenlijking van de financiële belofte naar bestaande leden:
- eerder of in hoofdzaak afhangt van de rechtstreekse doorbetaling van de bijdragen van de nieuwe leden
dan wel
- dat het volstaat dat de verwezenlijking van die financiële belofte voor bestaande leden eerder of hoofdzakelijk afhangt van een indirecte betaling door de bijdragen van bestaande leden
Antwoord: Een handelspraktijk ook als piramidesysteem kan worden gekwalificeerd indien er slechts een indirecte band bestaat tussen de door nieuwe leden van een dergelijk systeem verrichte betalingen en door de bestaande leden ontvangen vergoedingen.

Uit de hele werking en de structuur van het spel blijkt dat Lucky4All zelf de grootste voordelen halen uit het spel. Zelfs als geïntimeerden meespelen met het spel, dan is er geen enkele rechtvaardiging waarom zij niet op gelijke voet staan met de rest van de spelers, maar per se de eerste vier niveaus van het spel moeten bekleden. Daarvoor kan maar één reden bestaan en dat is dat het systeem aldus optimaal genieten van de winsten die de spelers genereren in de 8 niveaus onder hen. Deze winsten zijn de volgende:
- Lucky4All ontvangt sowieso 10% op alle winsten gegenereerd in het hele spel, dus ook in de niveaus die zich meer dan 8 levels lager bevinden;
- Lucky4All ontvangt eveneens 5% van het prijzengeld uit de winnende lijn onder zich.
- Lucky4All ontvangt zelf 50% van het prijzengeld uit eigen winnende combinaties.