IEFBE 3509

Merk vervallen wegens niet gebruik in Benelux

Ondernemingsrechtbank Brussel 12 november 2019, IEFbe 3509; rolnr. A/17/00823 (Sky tegen Skyworth) Skyworth is een Chinese onderneming die elektronica ontwikkelt en is daarnaast houder van het woord-beeldmerk Skyworth. Dit woord-beeldmerk is internationaal ingeschreven, waaronder een specifieke benoeming in de Benelux. Sky stelt dat Skyworth haar merk niet gebruikt in de Benelux. De ondernemingsrechtbank is het eens met Sky en stelt het verval in van het merkenrecht voor zover de merkinschrijving ziet op het Benelux-gedeelte van de inschrijving. Skyworth is tussentijds een ander woordmerk internationaal in gaan schrijven, dat na oppositie van Sky, is geweigerd tot inschrijving.

3.3 (...)

De vordering van SKY is gesteund op de toepassing van artikel 2.27 BVIE waarin voorzien is dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer er, na de datum waarop het is ingeschreven geen normaal gebruik van is gemaakt overeenkomstig artikel 2.26, lid 2 BVIE thans artikel 2.23bis BVIE.

Het neergelegde document opgesteld door Bishop Ltd. Vermeldt dat geen enkel spoor van gebruik van het hoger vermelde merk in de Benelux werd teruggevonden. Aldus kan ook niet vastgesteld worden dat er sprake zou zijn van normaal gebruik van het merk als merk sedert de inschrijving van het merk. Evenmin zijn er aanwijzingen dat in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de gedinginleidende dagvaarding strekkende tot het instellen van de vordering tot vervallenverklaring verwerende partij het merk voor het eerst of opnieuw is gaan gebruiken.

De rechtbank is van oordeel dat de ingestelde vordering gegrond is.