IEFBE 3095

Merkenrechtinbreuk ESSENTIALS FOG op ESSENTIEL

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 13 februari 2020, IEFbe 3095; A/19/02799 (Kadine tegen FOG en PacSun) Merkenrecht. Kadine, een onderneming die kleding verdeelt onder het merk “ESSENTIEL”, verzet zich tegen het gebruik door FOG en PacSun van de benaming “ESSENTIALS (FEAR OF GOD)” in de EU op onder meer kleding, verpakkingen en in reclame op een wijze die bewerkelijk overeenstemt met haar ESSENTIEL-merken. Voor PacSun staat vast dat zij gebruik maakt van het teken in het economisch verkeer in de Benelux. Dit geldt niet voor FOG. Daarnaast is er sprake van overeenstemming van merk en teken: het “ESSENTIEL”-woordmerk en het “ESSENTIALS”-teken zijn in hoge mate visueel, auditief en conceptueel overeenstemmend. Ook gaat het om overeenstemmende waren en is er tenslotte sprake van verwarringsgevaar. Derhalve maakt PacSun inbreuk maakt op de merkenrechten van Kadine overeenkomstig artikel 2.20.2.b BVIE.

29. (…) Kortom, gelet op:

- zowel de hoge mate van overeenstemming tussen de “ESSENTIEL”-Beneluxmerken en de aangevochten tekens;
- als de identiteit, dan wel overeenstemming van de respectievelijke waren en diensten;
- de niet al te lage onderscheidingskracht van de “ESSENTIEL”-Beneluxmerken in de Benelux;
- het eerder lage aandachtsniveau van de betrokken consumenten;

besluit de rechtbank dat zich verwarringsgevaar voordoet en stelt zij de merkinbreuk vast bij toepassing van art. 2.20.2.b BVIE.