IEFBE 2653

Mogelijke wijziging materieelrechtelijke belang bij de vordering door toewijzing F1+-vergunning

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 23 november 2017, IEFbe 2653 (Stanleybet Belgium tegen Derby) Kansspelen. Internet. IT. Stanleybet is een aanbieder van weddenschappen in België. Ze heeft een F1-vergunning om deze weddenschappen aan te bieden. Zij heeft ook een aanvraag ingediend voor een F1+-vergunning om zulke weddenschappen ook online te kunnen aanbieden. Derby, handel drijvende onder de handelsbenaming Ladbrokes, is eveneens aanbieder van weddenschappen. Ladbrokes beschikt over de F1- en F1+-vergunning en zij deelt gratis waardebonnen aan personen die haar wedkantoren bezoeken. Stanleybet vordert vast te stellen dat Ladbrokes zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken door onrechtmatige exploitatie van virtuele weddenschappen en uitgifte van gratis vouchers. De uitbating van de F1+-vergunning zou onwettig zijn en in strijd met eerlijke marktpraktijken omdat ze gebaseerd is op een onwettige toelating die resulteert in onwettige staatssteun. De raadsman van Stanleybet verklaart ter zitting van 2 november 2017 dat de aangevraagde F1+-vergunning heeft gekregen. De vraag rijst of het materieelrechtelijk belang hierdoor gewijzigd is. Het komt aan partijen toe te verklaren welke invloed deze wijziging heeft op de voorliggende vordering. De debatten worden heropend.

4.2 […] Indien het materieelrechtelijk belang beschouwd dient te worden als het belang dat een partij heeft bij de vast te leggen situatie zelf, bij het voorwerp of de uitvoering van de veroordeling of verklaring van recht, dan rijst de vraag of dit materieelrechtelijk belang gewijzigd is in de loop van het geding. Indien partijen menen dat het materieelrechtelijk belang van Stanleybet door het bekomen van de F1+-vergunning gewijzigd is, komt het aan partijen toe te verklaren welke invloed deze wijziging heeft op de voorliggende vordering en de stukken bij de brengen ter staving van hun standpunt.

4.3. Wat betreft het onderdeel van de vordering van Stanleybet dat betrekking heeft op het aanbod van waardebonnen door Ladbrokes, acht de voorzitter het aangewezen dat Stanleybet aantoont in welke omstandigheden Ladbrokes deze waardebonnen aanbiedt.