IEFBE 2005

Nederlandse rechter is bevoegd, want het hoofdbestuur Antwerpse schoenenwinkel woont in Nederland

Rechtbank Den Haag 23 november 2016, IEF 16401; IEFbe 2005; ECLI:NL:RBDHA:2016:13933 (MVSA Shoebaloo tegen Invert) Bevoegdheidsincident. Auteursrecht winkelinterieur. MVSA heeft voor Shoebaloo het Amsterdamse winkelinterieur ontworpen. Invert heeft foto's van haar Antwerpse winkel via haar Instagram-account verspreid, dat beweerdelijk auteursrechtinbreuk is. Invert is een Gewone Commanditaire Vennootschap naar Belgisch recht en zij pleit voor de bevoegdheid van de Belgische rechter. Met enige werkend vennoot de in Nederland woonachtige A. Ex artikel 4 lid 2 EEX II-Vo en artikel 63 lid 1 sub b EEX II-Vo heeft ook Invert in Nederland woonplaats, het hoofdbestuur heeft woonplaats in Nederland, en is de Nederlandse rechter bevoegd op grond van 8 EEX II-Vo.

5.1. De rechtbank is van oordeel dat de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. [A] is woonachtig in Nederland zodat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van de vordering jegens hem op grond van artikel 4 lid 2 EEX II-Vo. Voor zover niet reeds op grond van artikel 63 lid 1 sub b EEX II-Vo moet worden geoordeeld dat ook Invert in Nederland woonplaats heeft, geldt dat de Nederlandse rechter bevoegd is op grond van artikel 8 EEX II-Vo. Zowel voor de vorderingen jegens [A] als jegens Invert moet worden beoordeeld of inbreuk is gemaakt op het auteursrecht waarop MVSA c.s. zich beroept dan wel of het gestelde kopiëren van een winkelinterieur anderszins onrechtmatig is. Tussen de vorderingen jegens de twee gedaagden bestaat derhalve een zo nauwe band dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven. MVSA c.s. heeft onweersproken gesteld dat een werkend vennoot van een gewone commanditaire vennootschap naar Belgisch recht onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap. Datzelfde volgt uit de in 2.3 weergegeven bepaling uit de statuten van Invert. Gelet op deze persoonlijke aansprakelijkheid kan niet worden geoordeeld dat voor Invert onvoorzienbaar was dat zij zou worden gedagvaard voor het forum van haar werkend bestuurder. Dat sprake is van misbruik van de mogelijkheid om de zaak aanhangig te maken bij een alternatief forum is derhalve niet gebleken.