IEFBE 3479

Normaal gebruik merk uiteengezet door Gerecht EU

Gerecht EU 1 juni 2022, IEF 20806, IEFbe 3479; ECLI:EU:T:2022:310 (Worldwide Machinery tegen EUIPO) In 2013 is het Europese merk van Scaip Srl, de voorganger van Scaip SvA, ingeschreven voor klasse 12, waarna in 2018 Worldwide Machinery herroeping van het merk verzoekt. Worldwide Machinery beroept zich hierbij op het niet normaal gebruik van het merk door Scaip SpA in de afgelopen jaren dat het is ingeschreven. Het EUIPO heeft dit gedeeltelijk toegewezen, gezien volgens het EUIPO bij een deel van de ingeschreven merk wel voldoende normaal gebruik kon worden aangetoond. Het Hof van Justitie gaat hierin mee. Hierbij benadrukt het Hof dat het in dit geval gaat om specialistische goederen die gebruikt worden door een gespecialiseerd publiek. Dit betekend daarom ook een klein marktsegment. Het beginsel van territorialiteit, binnen het arrest silente PORTE & PORTE, waar de appellant een beroep op doet kan, dus niet in dit onderhavige geval worden toegepast. Het onderhavige beroep wordt verworpen.

80      First, as regards the judgment of 6 October 2017, silente PORTE & PORTE (T‑386/16, not published, EU:T:2017:706), on which the applicant relies, it must be stated that, although it is true that the Court found that the criterion of territoriality of use was not satisfied in that case since, on the one hand, the documentation provided showed use of the contested mark only with regard to Italian territory and, on the other hand, the goods at issue did not have any specific territorial nature which justified their use being limited solely to Italian territory, that case, however, concerned basic items which were used and sold in all the places in which there were buildings with rooms to be closed and which were capable of being used by all the consumers in the European Union (see judgment of 6 October 2017, silente PORTE & PORTE, T‑386/16, not published, EU:T:2017:706, paragraphs 48 to 53).

81      However, that is not the case here. The relevant goods are not basic items, such as doors, but are highly specialised goods aimed at a specialist professional public and are part of a small market segment. Consequently, the assessment of the criterion of territoriality of use carried out by the Court in the judgment of 6 October 2017, silente PORTE & PORTE (T‑386/16, not published, EU:T:2017:706), cannot be applied in the present case.