IEFBE 2582

Novartis verzet zich met succes tegen de ompakking en hermerking van het generieke geneesmiddel

letrozol femara

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 april 2018, IEF 2582 (Novartis tegen Impexeco) Merkenrecht. In Nederland op de markt gebracht onder haar stofnaam ‘letrozol’ door Sandoz, naar de merkbenaming ‘Femara’ gebruikt door Novartis in België. Hoewel Sandoz en Novartis deel uitmaken van dezelfde groep, is er geen sprake van uitputting op de merkenrechten van Femara. Impexeco moet bewijzen dat het optreden van Novartis de toegang tot de markt voor het geneesmiddel ‘letrozol’ in België onmogelijk maakt. Er is geen sprake van artificiële afscherming, aangezien de markten voor generieke en merk-oncologische producten reeds zijn opgedeeld vanuit regelgevend oogpunt en vanuit de medische praktijk. De producten zijn in se niet substitueerbaar. Hermerking was derhalve louter commercieel. Het generieke product had evenzeer toegang tot de Belgische markt.