IEFBE 2753

Octrooi Genentech voor geneesmiddel borstkanker nietig verklaard: gebrek aan nieuwheid

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 28 augustus 2018, IEFbe 2753 (Pfizer tegen Genentech) Octrooirecht. Pfizer houdt voor actueel een biosimular te ontwikkelen met trastuzumab als actief bestanddeel ter behandeling van borstkanker en wil dit in België commercialiseren. Genentech ontwikkelde een geneesmiddel ter behandeling van bepaalde types borstkanker dat gecommercialiseerd wordt onder het merk Herceptin® met als actie bestanddeel trastuzumab. Octrooi daarvan is verlopen. Genentech heeft een nieuw octrooi EP 1 308 455 die als tweede generatie-octrooi bestempeld wordt door Pfizer. De technische kenmerken van EP455 werden ondubbelzinnig geopenbaard in een eerder aangevraagd octrooi (WO’801). Het nieuwe octrooi is daarom de rechtbank nietig verklaard bij gebrek aan nieuwheid.

3.4.4 Beoordeling.

WD’801 is nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1 en derhalve ook voor de afhankelijke conclusies 2 tot en met 6 van EP’455. Deze vaststelling volgt uit de door Genentech in de procedure in het Verenigd Koninkrijk afgelegde bekentenis. Genentech bekende te aanvaarden dat de technische kenmerken van de in conclusie 1 van EP’ 455 opgeëiste technische kenmerken reeds rechtstreeks en ondubbelzinnig geopenbaard werden in WO’801. Dit heeft tot gevolg dat de in EI” 455 geclaimde uitvinding niet nieuw is ten opzichte van de stand van de techniek (art. 54 EPC) en het nationale luik van EP’ 455 op grond daarvan moet vernietigd worden en de vordering van Pfizer op dit punt gegrond is. De rechtbank is van oordeel dat de beoordeling van het (beweerd) nieuwheidsschadelijk karakter van “Waterside” en van “WO 653” geen verder onderzoek en beoordeling behoeft nu het gebrek aan nieuwheid ( “lack of novelty”) vaststaat.