IEFBE 2668
  • Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres)
    7 jul 2017
  • Eiseres tegen Pasta Del Giorno

Onrechtmatig voordeel door uitbaten pizzeria-afhaalrestaurant in woonappartement zonder vergunning

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 7 juli 2017, IEFbe 2668 (Eiseres tegen Pasta Del Giorno) Marktpraktijken. Eiseres is eigenaar van het bovengelegen appartement van een woonhuis. Pasta Del Giorno baat in het appartement op de beneden verdieping een Italiaans afhaalrestaurant uit onder de handelsnaam ‘Pizzeria I take away’. Eiseres stelt dat ze aanzienlijke hinder hiervan ondervindt. De ombouw van het appartement naar restaurant zou hebben plaatsgevonden zonder vereiste bouwvergunning en Pasta Del Giorno zou evenmin beschikken over de vereiste uitbatingvergunning. Er is sprake van een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken. Pasta Del Giorno krijgt een onrechtmatig concurrentieel voordeel door een pizzeria-afhaalrestaurant uit te baten in een woonappartement zonder dat de vereiste stedenbouwkundige vergunning werd omgebouwd naar een detailhandel. De vordering is gegrond.

2. […] De stakingsvordering laat toe op te treden tegen zowat elke wetsovertreding die bij de uitoefening van een handel wordt begaan, ook administratiefrechtelijke voorschriften. In casu is het duidelijk dat zich een manifeste wetsschending voordoet nu Pasta Del Giorno haar uitbating uitoefent in een pand dat niet vergund is voor detailhandel. Overeenkomstig artikel 4.2.1.,6° VCRO mag niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen als de Vlaamse Regering die functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt. Dit is het geval voor detailhandel.

De overtreding van de stedenbouwkundige voorschriften is niet alleen aan de eigenaar van het pand toerekenbaar, maar ook aan Pasta Del Giorno aangezien zij sinds 2009 ter plaatse een afhaalpizzeria uitbaat goed wetende dat het pand daarvoor niet werd vergund.

Door haar handelswijze verkrijgt Pasta Del Giorno een onrechtmatig concurrentieel voordeel ten opzichte van haar concurrenten die wel de wettelijke regels naleven en de daaraan verbonden kosten en lasten moeten ondergaan.