Gepubliceerd op dinsdag 22 november 2022
IEFBE 3580
Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) ||
8 nov 2022
Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 8 nov 2022, IEFBE 3580; (N tegen C), https://www.ie-forum.be/artikelen/plaats-van-namaak-moet-erg-ruim-worden-uitgelegd

Uitspraak ingezonden door Matthias Vandamme, Sirius Legal

Plaats van namaak moet erg ruim worden uitgelegd

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 8 november 2022, IEFbe 3580 (N tegen C) Eiser is een Britse fotograaf, verweerder is gevestigd in West-Vlaanderen. Verweerder had een foto van de eisende partij bewerkt en gebruikt op diens website zonder de toestemming van de fotograaf. De website van verweerder is toegankelijk vanuit Antwerpen, dus de inbreuk kon daar ook worden vastgesteld. De vraag die centraal staat is of de Antwerpse rechtbank bevoegd is te oordelen over een dergelijke auteursrechtinbreuk. De arrondissementsrechtbank bevestigt met dit vonnis dat het begrip 'plaats van de namaak' erg ruim moet worden uitgelegd. Aangezien de website van verweerder toegankelijk is vanuit Antwerpen, zijn de Antwerpse rechtbanken dan ook bevoegd. Deze beslissing is interessant omdat dit type inbreuken zich vaak voordoet en hier voor de rechtbanken wel eens onduidelijkheid over bestaat. Met dit vonnis hakt de arrondissementsrechtbank de knoop definitief door. Voornamelijk aangezien de arrondissementsrechtbank dé specialist is inzake materiële en territoriale bevoegdheid.

3.3 Het openbaar ministerie werpt ter zitting op dat de heer C woonachtig is in West- Vlaanderen, en dat hij op grond van artikel 624, 1° Ger.W. gedagvaard had moeten worden in West-Vlaanderen. 

Op grond van artikel 633quinquies, §1, Ger.W. echter is de bevoegde rechter de rechter die gevestigd is in de zetel van het hof van beroep van de plaats van de namaak, wanneer het gaat om vorderingen betreffende auteursrechten. Door de Belgische rechtbanken wordt dit erg ruim uitgelegd, en voor websites is dit 'elke plaats waar de betrokken website toegankelijk is' (zie o.a. Voorz. Orb Antwerpen, afdeling Antwerpen,6 juni 2018, Jaarboek Marktpraktijken 2018 afl. 1, 885). Gezien de betrokken website ook toegankelijk is vanuit het arrondissement Antwerpen, mocht de heer C dus in Antwerpen gedagvaard worden.