IEFBE 2699

Rechtmatige opzegging levering roltabak Amber Leaf vanwege EU-leveringsstop

Hof van beroep Gent 12 juni 2017, IEFbe 2699 (Devan tegen Cobeltab en Conway) Onrechtmatige opzegging. Devan baat een tankstation met tabakswinkel uit. Zowel Cobeltab als Conway zijn groothandelaars in tabaksproducten en leveren Amber Leaf roltabak aan Devan. De EU wil smokkel bestrijden en heeft een leveringsstop ingevoerd om na te gaan van wie de in beslaggenomen Amber Leaf producten afkomstig zijn. De inbeslaggenomen roltabak zou zijn aangekocht door Devan en geleverd door Cobeltab en Conway. Cobeltab en Conway hebben laten weten om het roltabak niet meer te leveren. Devan heeft bij de rechtbank gevorderd dat de levering herbenoemd moet worden. De vordering is ongegrond. Devan gaat hiertegen in hoger beroep. Cobeltab en Conway tonen voldoende aan dat minstens een aantal van de in beslag genomen kartons nog met de oorspronkelijke verzegeling aangetroffen werden. Het is aannemelijk dat twee volle kartons die door de Conway aan Devan geleverd werden niet door verschillende stromannen bij de Devan per toegelaten kilogram verkocht werden en gehergroepeerd werden door derden. Het hof bevestigt het bestreden vonnis.

10. Devan faalt in het bewijs van de onrechtmatigheid van de opzegging. Het feit dat geïntimeerden bij de beëindiging van de overeenkomst verwijzen naar JTI en naar het herhaaldelijk aantreffen van grote hoeveelheden roltabak, die het persoonlijk gebruik zouden overstijgen, volstaat niet om te beslissen dat geïntimeerden hun recht tot opzegging of beëindiging van de overeenkomst misbruikt hebben. Geïntimeerden tonen voldoende aan dat minstens een aantal van de in beslag genomen kartons nog met de oorspronkelijke verzegeling aangetroffen werden. Het is aannemelijk dat twee volle kartons, die op 25 september 2013 door de Conway aan de Devan geleverd werden en op 29 september 2013 volledig door de Britse douane in beslag genomen werden, niet door verschillende stromannen bij de Devan per toegelaten kilogram verkocht werden en gehergroepeerd werden door derden. Hetzelfde geldt voor de levering van twee dozen op 22 oktober 2012 en de inbeslagname ervan op 27 oktober 2012. Er is zelfs geen rechtsmisbruik bewezen indien er mogelijks vragen zouden kunnen rijzen of het bewijs juridisch voldoende is, indien twijfel gezaaid zou worden of het feit of het feit of de door de douane aangetroffen hoeveelheden volstaan om te oordelen dat appellante meer dan een kilogram per persoon per keer verkocht. Het is immers niet bewezen dat de beëindiging door geïntimeerden, wellicht grotendeels om zichzelf in te dekken tegenover haar verkoper JTI, onrechtmatig was. Devan bewijst niet dat geïntimeerden of een van hen gehandeld zou hebben met het uitsluitende of hoofdzakelijke oogmerk om aan haar schade toe te brengen. Appellante toont ook niet aan dat zij geschokt is in rechtmatige verwachtingen op basis van de overeenkomst die zij had. Geïntimeerden of een van hen heeft ook geen kennelijke, onrechtmatige of onredige verstoring van het evenwicht van de respectievelijke belangen gecreëerd.
11. Het feit dat Devan ongetwijfeld inkomsten en winsten derft doordat zij het gegeerde product niet meer kan verkopen, volstaat op zichzelf niet om te besluiten dat de beëindiging van de overeenkomst en de stopzetting van de verkopen en leveringen onrechtmatig zou zijn.

12. Devan maakt duidelijk dat tabak volgens een strak georganiseerd systeem verkocht wordt. Daardoor is een alternatief circuit van aanbod van Amber Leaf onbestaand of bijna onbestaand. Van een onwettig kartel is evenwel geen sprake. Het is niet aangetoond dat geïntimeerden of een van hen een machtspositie zou bekleden op de relevante markt. Op zichzelf volstaat het uitsluiten uit een strak georganiseerd verkoopsysteem niet om te besluiten dat geïntimeerden of een van hen een onwettig of onrechtmatig begaan, er een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken zou bestaan, laat staan dat die me het door haar gevorderde stakingsbevel en herstel van de verkoop en leveringen moest gesanctioneerd zou moeten worden. Het argument met betrekking tot rechtsmisbruik werd hiervoor reeds als ongegrond afgewezen, om redenen die hier mutatis mutandis ook van toepassing zijn.