IEFBE 2651

Reclame met aankondiging absolute internetsnelheden maakt misleidende omissie uit

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 november 2017, IEFbe 2651 (Proximus tegen Telenet Group) Reclamerecht. Proximus en Telenet zijn concurrenten van elkaar en allebei actief in de telecommunicatiesector. Het geschil handelt over de publiciteit van Telenet voor haar internetabonnementen onder de benamingen “Basic Internet”, “Internet Fiber 100” en “Internet Fiber 200”. Volgens Proximus verwijst Telenet in haar publiciteit op een absolute wijze naar de internetsnelheden die haar abonnementen aanbieden. De reclame vormt geen misleidende handelspraktijk, want de gemiddelde consument weet dat de snelheid waarmee met surft kan variëren in functie van tal van factoren. De aankondiging van absolute snelheden maken wel een misleidende omissie uit. Op de website moet de consument het initiatief nemen om op ‘meer info’ te klikken om de corrigerende informatie over de snelheden te zien. Telenet had duidelijk moeten vermelden dat het maximale snelheden betreft en pleegt derhalve inbreuk op artikel VI.99 WER.

14. Bovendien beseft en weet de gemiddelde consument, naar het oordeel van de stakingsrechter, dat de snelheid waarmee met surft kan variëren in functie van tal van factoren. In die zin wordt de consument derhalve niet misleid door de publiciteit. De vordering op grond van artikel VI.97 WER.

19. Voor de gemiddelde consument die het bestelproces doorloopt is het derhalve niet duidelijk in welke omstandigheden hij de aangekondigde snelheden al dan niet zal ontvangen, gezien de corrigerende informatie pas op eigen initiatief kan worden bekomen. Gezien de mededeling “downloadsnelheid 200 Mbps” zal de gemiddelde consument die wil geïnformeerd worden over de snelheid ook niet geneigd zijn door te klikken naar “meer info”.