IEFBE 2667
  • Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.)
    20 jul 2017
  • SCA Hygience Products tegen Ontex

Reclame voor 'iD for Men' wordt verboden, want de vergelijking is niet controleerbaar

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juli 2017, IEFbe 2667 (SCA Hygience Products tegen Ontex) Reclamerecht. Eisende partij is de Belgische dochtervennootschap van de internationale groep SCA. SCA is gespecialiseerd in producten voor persoonlijke hygiëne. Zij vervaardigt producten tegen incontinentie onder het merk “TENA” en “TENA Men”. Ontex lanceerde onder het merk “iD” producten tegen incontinentie, waaronder de nieuwe productlijn “iD for Men”. In recente reclame prijst Ontex haar producten “iD for Men” aan onder de titel “Product van het Jaar 2017”. Volgens SCA vormt deze reclame een vergelijkende reclame. Partijen zijn rechtstreekse concurrenten van elkaar. Concrete gegevens over het onderzoek waarop Ontex zich baseert zijn niet beschikbaar. Nu Ontex deze informatie niet verstrekt, is de vergelijking niet controleerbaar en haar reclame niet objectief. Deze reclame moet worden verboden. De vordering is gegrond.

19. Door de boodschap dat een “verkiezing door consumenten” plaatsvond en dat deze consumenten “alle producten” op verschillende criteria beoordeelden, verwijst Ontex derhalve in deze reclame, impliciet maar zeker naar concurrerende producten, in het bijzonder deze van de marktleider in dit segment, “TENA Men” van SCA, die als enige bekendheid geniet. Meer bepaald wekt de gevoerde en aangevochten reclame bij het doelpubliek de indruk dat de consument deze producten zou hebben verkozen boven, en dus beter zou vinden dan, deze van een concurrent, waarbij in het bijzonder onmiddellijk aan “TENA Men” van de marktleider SCA zal worden gedacht.

De reclameboodschap van Ontex vermeldt dat de producten werden beoordeeld op ‘innovatie, aantrekkelijkheid en aankoopintentie’. Verder verstrekt zij geen concrete gegevens over de vergelijking waarop de verkiezing of bekroning tot “Product van het Jaar 2017” kennelijk stoelt. De reclame verwijst daarnaast expliciteit naar een “studie uitgevoerd door GfK in december 2016” (verwijzing die Ontex overigens in haar conclusie op pagina 3 weglaat), zonder dat duidelijk is waarop deze studie slaat. Concrete gegevens zijn niet beschikbaar.

21. De POY website vermeldt (onder de link “het bedrijf” – “onze waarden”): “de resultaten van de studie per product worden overhandigd aan de bedrijven achter de deelnemende producten”. Ontex heeft de resultaten van het “onderzoek” dus wel, maar vermeldt ze niet in haar reclame en geeft niet aan hoe men ze kan raadplegen. Hoewel SCA erom vroeg, deelt Ontex deze informatie ook niet mee. De gegevens zijn dus niet toegankelijk.

26. […] De ‘verkiezing’ tot ‘Product van het Jaar’ is alleen verantwoord wanneer men precies weet waarop die slaat. Informatie over de vergelijking (kenmerken, producten, scores) is dan ook essentieel. Nu Ontex deze informatie niet verstrekt, is de vergelijking niet controleerbaar en haar reclame niet objectief. Deze reclame moet worden verboden.