IEFBE 2499

Retro Opera maakt door visuele gelijkenis in combinatie met de term ‘opera’ voor dance-muziek inbreuk op Dance Opera

Retropera

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 3 februari 2016, IEFbe 2499; IEF17548 (Star tegen Fandango) en Hof van beroep Antwerpen 21 november 2016, IEFbe 2499; IEF 17548 (Fandango tegen Star) Merkenrecht. Star is houder van het Benelux-beeldmerk "Dance Opera Trip". Fandango organiseert een evenement aanvankelijk onder de naam "Dance Event" en later onder de naam "Retropera". Star is van oordeel dat de benamingen en gebruikte logo's haar merkenrechten schenden. De rechtbank oordeelt dat Fandango een inbreuk maakt op de eerlijke marktpraktijken alsook op het Benelux-beeldmerk en het beveelt staking. De tekens vertonen visuele gelijkenis en de term 'opera' in de specifieke context van dance-muziek wordt alleen door Star gehanteerd. Het hof bekrachtigt het bestreden vonnis. De inbreuk op het merk van Star en de eerlijke marktpraktijken blijft weerhouden en het bevel tot staking wordt bevestigd. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard. 

Rechtbank van Koophandel Antwerpen:

7. De rechtbank stelt vast dat, binnen de specifieke context van dance-evenementen, dit teken inbreuk maakt op het beeldmerk van STAR GROUP. Een visuele gelijkenis is alleszins aanwezig nu beide logo’s bestaan uit een cirkel of bol waarbij de tekst in twee lijnen is aangebracht en de tweede lijn in beide gevallen ‘opera’ luidt. Het verschil tussen het merk in twee dimen-sies en de illusie van een bolvorm is niet onderscheidend, temeer STAR GROUP aantoont dat het logo oorspronkelijk werd vertoond in combinatie met een foto van het Atomium.

Verder moet rekening worden gehouden met het gebruik van de term ‘opera’ in de specifieke context van dance-muziek, slechts door STAR GROUP en STAR EVENTS blijkt te worden gehanteerd. FANDANGO toont niet aan dat dit een algemeen (en internationaal) gangbare term zou zijn voor zulke evenementen, en hetzelfde blijkt uit een eenvoudige Google–opzoeking: de combinatie van dance en opera levert als resultaten slechts verwijzingen naar de evenementen van STAR GROUP en STAR EVENTS (of de CDs die nadien werden uitgebracht), dan wel naar meer ‘klassieke’ situaties van dans (vaak ballet) opgevoerd in operazalen of tijdens operavoorstellingen.

8. Het gevaar op verwarring, onder meer door associatie, staat dan ook vast.

10. Uit wat hierboven werd vastgesteld omtrent het beeldmerk dance opera moet op gelijkaardige wijze worden besloten dat het gebruik van het teken retro opera, dat visueel gelijk is aan het inmiddels ingetrokken teken dance opera, kan leiden tot de verkeerde associatie van STAR GROUP en STAR EVENTS met het geplande evenement. Dit is zeker het geval doordat het fungeert als onmiddellijke vervanging van het aanvankelijk gebruikte teken dance opera (dat kennelijk ook niet volledig van het internet is verdwenen), waardoor in de perceptie een ‘ketting’ ontstaat.

11. Het gebruik van het teken retro opera ter aankondiging van het evenement van 5 maart 2016 gaat dan ook in tegen de eerlijke marktprakijken.

Hof van beroep Antwerpen:

4.2.2.1 (...)

Zoals hiervoor reeds aangestipt bestaat er wel degelijk verwarringsgevaar, onder meer door associatie.

De geïntimeerden leveren trouwens bewijs van die verwarring (stukken 39-41);

De voorwaarden van artikel 2.20, 1, b van het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele Eigendom zijn dan ook vervuld.

Een schending blijf in hoger beroep weerhouden.