IEFBE 3503

Schadevergoeding voor importeren nephorloges

Hof van beroep Gent 25 september 2019, IEFbe 3503; rolnr. 2017/NT/998 (Lego tegen X) X heeft een partij namaakhorloges van het merk Lego geïmporteerd, waarvoor hij is opgepakt. Op strafrechtelijk gebied heeft X dan ook tien maanden cel en een geldboete voor het importeren van de nepproducten gekregen. Het hof stelt in hoger beroep vast dat na het aangetekende hoger beroep, het een jaar heeft geduurd voordat partijen aanwezig konden zijn bij de inleidingszitting. Hierdoor oordeelt het hof dat er sprake is van niet-verantwoorde vertraging bij behandeling van deze zaak, waarmee het hof rekening houdt inzake de strafoplegging. Ook is X in eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Lego. Deze veroordeling wordt bevestigd het hof. De nadruk wordt gelegd op het licentieprogramma van Lego en het niet toegestaan gebruik van diens merk.

3. (...)
Het hof stelt dus vast dat er sprake is van een niet-verantwoorde vertraging bij de behandeling van deze zaak, er mee rekening houdend dat de felten reeds dateren van 26 mel 2014.

Het komt het hof toe te oordelen welk gevolg aan de overschrijding van de redelijke termijn moet worden verleend en hierbij het meest passend herstel voor het door de beklaagden daardoor geleden nadeel te bepalen, binnen het wettelijk kader vastgelegd bij artikel 21ter V.T.Sv.

Het hof acht, gelet op de aard en de zwaarwichtigheid van de feiten, de door de eerste rechter opgelegde bestraffing van 10 maanden, gekoppeld aan een geldboete van € 4.000,00 voor de beklaagde in principe te mild gelet op de hoeveelheid aan nagemaakte goederen en om reden dat aan de beklaagde een duidelijk maatschappelijk signaal dient gegeven te worden dat zijn recidiverend gedrag maatschappelijk onaanvaardbaar is.

Rekening houdend met de vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn, waarvoor door het hof in een passend rechtsherstel moet voorzien worden, is het hof van oordeel dat een effectieve gevangenisstraf van 6 maanden, gekoppeld aan een geldboete van € 4.000,00, verhoogd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op €24.000,00 of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, een passende en aangemeten bestraffing is, teneinde de beklaagde normenbesef bij te brengen en recidive te voorkomen.

III. (...)
Zij begroot de door haar opgelopen schade op € 33.000,00, zijnde minstens € 5,00 voor elk van de 6,600 namaakdozen. Dit bedrag moet dienen om de schade aan de reputatie van het merk Lego te dekken gelet op de bijzonder slechte kwaliteit van de litigieuze producten, zeker in vergelijking met de standaarden waar Lego borg voor staat, de verstoring die

dergelijke namaak veroorzaakt in het officiële licentieprogramma van Lego (waarbij licentienemers zich schikken naar de hoge kwaliteitseisen van Lego en bereid zijn om een vergoeding te betalen), alsook om de kosten te betalen die Lego moet maken om dergelijke namaak te bestrijden en Ice NV en Ice IP NV te vergoeden voor de gemaakte kosten van de vernietiging.