IEFBE 3138

Schadevergoeding wegens foutief beslag en roekeloos geding

Ondernemingsgrechtbank Gent 22 oktober 2020, IEFbe 3138; A/19/01407 (Eiser tegen OVS Home) Auteursrecht. Eiser ontwerpt kunstwerken die zich kenmerken door het gebruik van gerecycled papier. Eind 2018 stelt eiser vast dat OVS Home een werk te koop heeft aangeboden dat hij als een illegale reproductie beschouwt van zijn werk ‘Colours’. Volgens eiser maakt OVS Home derhalve inbreuk op zijn auteursrechten. Eiser heeft een beschrijvend beslag met bezwarende maatregelen doen uitvoeren. Niet is gebleken van eigen vrije en creatieve keuzes van eiser. Het werk van eiser voldoet in het licht van het vooraf bestaand vormgevingserfgoed niet aan de vereiste van originaliteit en is derhalve niet auteursrechtelijk beschermd. De vorderingen van eiser worden afgewezen. De tegenvorderingen van OVS Home worden gedeeltelijk toegewezen. Eiser moet in totaal € 7.500,- schadevergoeding betalen wegens misbruik en verlies van beslagmaatregelen en wegens het tergende en roekeloze geding.

Bij de beoordeling of de procedure op een roekeloze manier is ingesteld dient in ogenschouw te worden genomen of een partij geplaatst in dezelfde omstandigheden, eenzelfde proceduregedrag had vertoond gelet op de vooraf gezette demarches van beslag inzake namaak.


Het antwoord hierop is dat [Eiser] als procespartij wel degelijk roekeloos is tewerk gegaan door het instellen van de procedure in omstandigheden waarbij hij moest weten geen gebruik meer te kunnen maken van een kroonstuk voor zijn bewijsvoering, te weten het deskundigenverslag tot de redactie waarvan hij bijzondere rechterlijke toestemming had gekregen.

Elke diligente dubbelganger van eiser zou ofwel opteren de procedure te starten binnen de voorzien wettelijke dagvaardingstermijn met behoud van alle verkregen informatie en kennis door de beschrijvende maatregelen en beslagprocedure, ofwel zou hij in het geheel geen procedure hebben gestart.

Het alsnog aanspannen van een procedure wanneer eiser moest weten geen gebruik meer te kunnen maken van het deskundigenverslag en zijn positie hierdoor zelf te verzwakken, is letterlijk roekeloos en lichtzinnig te noemen.