Gepubliceerd op woensdag 25 mei 2022
IEFBE 3452
Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) ||
19 mei 2022
Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 19 mei 2022, IEFBE 3452; (Sunnclass Sonnevijver tegen Valkman Bungalowverhuur), https://www.ie-forum.be/artikelen/schending-eerlijke-marktpraktijken-door-gebruik-tekens

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Baker McKenzie.

Schending eerlijke marktpraktijken door gebruik tekens

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 19 mei 2022, IEFbe 3452; A/21/3813 (Sunnclass Sonnevijver tegen Valkman Bungalowverhuur) Sunclass exploiteert een vakantiepark. In het verleden was Valkman eigenaar van een aantal bungalows die op dit park staan. De hiervoor genoemde bungalows heeft Valkman verkocht. Hij helpt nog wel in de bemiddeling van de verhuur van de bungalows op dit vakantiepark. Vervolgens laat Valkman de domeinnamen Sonnevijver en Zonnevijver .be en .nl en het Benelux-woordmerk Sonnevijver registreren. Sunclass Sonnevijver stapt naar de rechtbank, waarbij allereerst wordt vastgesteld dat Valkman gebruik maakt van oneerlijke marktpraktijken door niet conform wettelijke voorschriften te handelen. Vervolgens wordt geoordeeld dat in het kader van de domeinnamen, het registreren ervan onrechtmatig is en ingaat tegen de bescherming van de handelsnaam van Sunclass Sonnevijver. Ten slotte oordeelt de rechter dat ook de merkinschrijving door Valkman als te kwader trouw moet worden beschouwd, waardoor de vordering tot nietigverklaring van dit merk succesvol is.

9. VALKMAN verwijst naar de voorgeschiedenis tussen partijen, en haar het feit dat SUNCLASS SONNEVIJVER haar gebruik van het teken Sonnevijver jarenlang zou hebben gedoogd. Dit is correct, maar irrelevant. De situatie is ondertussen fundamenteel gewijzigd, in die zin dat VALKMAN nu in het park Sonnevijver geen (rechtmatige) belangen meer heeft. Haar gebruik van dit teken in het kader van het aanbieden van vakantiewoningen op een volstrekt andere plaats is dan ook niet terecht, en schendt de belangen van SUNCLASS SONNEVIJVER.

De registratie van zannevijver.be en zonnevijver.nl in juli 2021 is manifest onterecht. Echter, ook het geregistreerd houden van sonnevijver.be en sonnevijver.nl, zonder dat VALKMAN op het vakantiepark enig legitiem belang kan laten gelden, is evenzeer onrechtmatig en gaat in tegen de bescherming van de handelsnaam die SUNCLASS SONNEVIJVER geniet.

De vordering tot staking van het gebruik van dit teken, en tot overdracht van de domeinnamen, is dan ook gegrond.

12. Dat VALKMAN wist dat SUNCLASS SONNEVIJVER het teken Sonnevijver gebruikte, is evident gelet op de fysieke overlapping van de plaatsen waar partijen hun diensten aanbieden op hetzelfde vakantiepark, en dit sinds vele jaren.

Dat VALKMAN met haar merkregistratie het gebruik van het teken aan SUNCLASS SONNEVIJVER WOU ontzeggen, blijkt uit de combinatie van het monopolie dat een merkinschrijving biedt, in combi natie met de eigen verklaring dat zij "de sedert 1994 gebruikte benaming veilig [wou] stellen" Het valt niet in te zien hoe zij dit zou willen bewerkstellingen zonder gebuik te maken van dit monopolle (en dus SUNCLASS SONNEVIJVER het gebruik van dit teken te verbleden, of minstens te beperken). Anders had zij deze merkinschrijving en de rechten die daarbij horen niet nodig.

Bovendien beweert zij, zonder aan te tonen, dat het teken Sonnevijver 'grote bekendheid' zou hebben, ook wat betreft haar activiteit van verhuur in noordelijk Luxemburg. De rechtbank acht het weinig waarschijnlijk (en bij gebrek aan objectleve elementen, dus onbewezen) dat het pu bliek zou voortgaan op het teken Sonnevijver daar waar het interesse zou hebben in de huur van een bungalow op het domein La Sapinière.

Zoals boven reeds vastgesteld, is de handelsnaam van SUNCLASS SONNEVIJVER als dusdanig beschermd.