IEFBE 2712

Stakingsvordering tegen surprisedate.be gegrond ondanks dat in werkelijk geen handelsdaad gesteld is

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 3 mei 2017, IEFbe 2712 (Smartflash tegen Surprisedate) Oneerlijke handelspraktijken. Slaafse nabootsing. Smartflash organiseert onder meer speeddates en verrassingsdates onder de naam SmartVibes. Verweerder vatte het plan op om een evenement rond speeddaten te organiseren en ging over tot registratie van domeinnaam www.surprisedate.nl. Voor het maken van de website heeft verweerder contact gehad met een bureau dat verwees naar de website van eiseres als voorbeeld. Smartflash stelt vast dat de website van verweerder dezelfde diensten onder dezelfde vorm aanbiedt. Verweerder verklaarde dat per vergissing een testversie van de site in opbouw online werd geplaatst. Smartflash vordert aan verweerder het aanbod van diensten te staken. www.surprisedate.be is volledig geïnspireerd op de website www.smartvibes.be van Smartflash. Zo nam de website surprisedate teksten over, indeling van rubrieken, stijl en lay-out, getuigenissen van zogenaamde klanten en locaties. Het feit dat verweerder in werkelijkheid geen enkele handelsdaad zou gesteld hebben met betrekking tot de gewraakte website en hij ondertussen alleen maar actief zou zijn geweest in de afwerking van gebouwen, belet niet dat hij de opdracht gaf tot het maken van een website voor speeddating met als voorbeeld de website van de eiseres. De opdracht die verweerder gaf hield een rechtstreeks verband met de voorgenomen levering van dienst, zijnde de organisatie van een avond speeddaten. De stakingsvordering wordt toegewezen.

Uit de neergelegde stukken en meer bepaald het PV van vaststelling van de gerechtsdeurwaarder blijkt dat in opdracht van verweerder een website www.surprisedate.be werd geplaatst die volledig geïnspireerd was op de website www.smartvibes.be van Smartflash. Zo nam de website surprisedate teksten over, indeling van rubrieken, stijl en lay-out, getuigenissen van zogenaamde klanten, locaties... Verweerder erken dat hij opdracht gaf voor het ontwerpen van de website. Het feit dat een derde verklaart per vergissing de website surprisedate online heeft geplaatst maakt het bovenstaande feiten niet ongedaan.
In beginsel is het recht te kopiëren of na te bootsen vrij wanneer een concept of idee geen bijzondere wettelijke bescherming geniet. Wanneer evenwel het slaafs overnemen van het product of een dienst van een concurrent gebeurt op een wijze dat een modaal publiek in verwarring raakt over de identiteit of herkomst van de dienst of het product vormen die begeleidende omstandigheden die strijdig zijn met de eerlijke handelspraktijken. Verweerder heeft door slaafs kopiëren van de website van eiseres een gevaar voor verwarring gecreëerd, de door hem gebruikte ideeën en teksten afkomstig van de website van eiseres overschrijden het aanvaardbare.
Het feit dat verweerder in werkelijkheid geen enkele handelsdaad zou gesteld hebben met betrekking tot de gewraakte website en hij ondertussen alleen maar actief zou zijn geweest in de afwerking van gebouwen, belet niet dat hij de opdracht gaf tot het maken van een website voor speeddating met als voorbeeld de website van de eiseres. De opdracht die verweerder gaf hield een rechtstreeks verband met de voorgenomen levering van dienst, zijnde de organisatie van een avond speeddaten. Mogelijk trachtte verweerder op deze wijze de markt te verkennen en de geïnteresseerden te lokken. De vordering tot staking is gegrond.