IEFBE 3462

Stijl valt buiten bereik auteursrecht

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 18 februari 2021, IEFbe 3462; A/20/2106 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is kunstenaar en verwijt gedaagde dat zij nepschilderijen van de werken van eiser vanuit China importeert en op de markt brengt. Op grond van het auteursrecht vordert eiser onder andere schadevergoeding van gedaagde. De rechtbank te Antwerpen komt tot de conclusie dat hetgeen waar eiser zich op beroept in de onderhavige zaak de stijl van de kunstwerken betreft. Dit valt buiten het bereik van het auteursrecht, waardoor de vorderingen van eiser worden afgewezen.

5. Uit de beschrijving die de heer LE CLEF bijbrengt, blijkt dat hij niet zozeer de auteursrechtelijke bescherming vraagt van één welbepaald werk, maar eerder van een concept. Immers, zoals hij het zelf stelt:

 "Het oeuvre  -  [...] bestaat zoals de naam het laat vermoeden uit een unieke creatie en verwerking van drie hoekige versneden papierreepjes afkomstig van tijdschrift ten die in een symmetrische opstelling worden samengebracht in een uit plexiglas vervaardigde gesloten kader.

 De prijzen van dit kunstwerk variëren al naargelang de of meting tussen de 7.000 en de 15.000 EUR." (conclusies, p 8, nr 6).

 Hieruit blijkt dan ook dat - geen enkelvoudig kunstwerk is, maar een reeks.

 Er bestaan werken van in verschillende afmetingen, met een verschillende visuele indruk, waarbij driehoeken afkomstig van dikkere of dunnere magazines afkomstig zijn en dus een ander effect teweegbrengen. Soms zijn de drie hoeken verticaal geplaatst, dan weer horizontaal.

 6. Bij gebrek aan identificatie van welke elementen een concreet werk origineel zouden maken, en bij gebrek aan bewijs van kopie van deze elementen, kan de rechtbank geen inbreuk vaststellen van auteursrechtelijk materiaal. De heer - maakt nu immers aanspraak op bescherming van een stijl, concept of methode, hetgeen buiten het toepassingsgebied van het auteursrecht valt.