IEFBE 3265

Strijd tussen twee merken krabconserven

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 22 juli 2021, IEFbe 3265; A/21/00012 (Walfood tegen Intriguing Brands) Deze zaak betreft een inbreukprocedure die Walfood heeft aangespannen tegen Chatka Seafood en haar distributeur Intriguing Brands. Walfood is eigenaar van het merk Chatka in heel Europa, met uitzondering van Spanje, waar Chatka Seafood dit bezit. Dit merk wordt door beide partijen gebruikt op krabconserven in combinatie met een afbeelding van een koningskrab. Walfood verzet zich tegen de verhandeling van Chatka producten uit Spanje op andere grondgebieden dan het Spaanse en verzoekt dan ook tot vaststelling van inbreuk op artikel 2.20 §2, b BVIE. De ondernemingsrechtbank heeft Chatka Seafood en Intriguing Brand veroordeeld om het gebruik van het merk Chatka in de Benelux te staken, inhoudende dat dit ook niet meer mag gebeuren via internationale online platforms. 

41. Op grond van artikel 2.20.2a en b BVIE verzet Walfood zich er ook tegen dat Chatka Seafood de Spaanse CHATKA Conservenblikken met geconserveerde krab afbeeldt en aan consumenten levert in de Benelux, zowel via haar eigen website www.chatka.com als via het onlineplatform Amazon. Het betreft de volgende conserven: [...]Door dit gebrulk pleegt Chatka Seafood volgens Walfood inbreuk op de semi-figuratieve Benelux merken CHATKA, ingeschreven in het Benelux merkenregister onder de nummers 0485259 en 0903992 en op het woordmerk CHATKA dat het voonwerp uitmaakt van Benelux inschrijving nr. 0783377. Chatka Seafood betwist dat dit gebruik kwalificeert als een gebruik van het CHATKA teken in de Benelux. Het wordt inderdaad door Walfood niet aangevoerd of aangetoond dat de aanbieding van de producten op de betrokken websites gericht is naar het publiek in de Benelux. De verkoop en levering aan afnemers in de Benelux situeert zich daarentegen wel in de Benelux en staat los van de vraag tot wie de reclame gericht was. Chatka Seafood lijkt dit ook enigszins te erkennen nu zij zegt de nodige maatregelen genomen te hebben om te voorkomen dat Benelux-consumenten nog zouden kunnen bestellen via chatka.com of Amazon. Chatka Seafood betwist niet dat voldaan is aan de overige toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.2.a en b BVIE. Bijgevolg stelt de rechtbank de merkinbreuk vast die erin bestaat dat Chatka Seafood de hoger afgebeelde CHATKA conserven met koningskrab verkoopt en levert aan afnemers in de Benelux.