IEFBE 2490

Uitgever tijdschrift Passie voor Voetbal maakt inbreuk op auteursrechten Photo News

Rechtbank van Koophandel Brussel 11 oktober 2012, IEFbe 2490 (Photo News tegen A)​ en Hof van beroep Brussel 3 oktober 2017, IEFbe 2490; 2013/AR/860 (Photo News tegen A) Auteursrecht.  Databank. In het tijdschrift Passie voor Voetbal zijn een aantal foto's gebruik die afkomstig zijn uit de databank van Photo News. Zij voert aan dat A als verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift haar auteurs- en databankrechten heeft geschonden. Voor elke gepubliceerde foto vraagt Photo News het minimum Sabam tarief van 120 euro. Omdat het 197 foto's betreft stelt Photo News dat zij recht heeft op het bedrag van 23.640 euro aan gederfde winst. De rechtbank stelt de vergoeding vast op 3.000 euro, omdat Photo News zeer onvoorzichtig is geweest door de login en het paswoord van A niet te blokkeren. Het Hof wijst de vordering wel volledig toe en stelt een bedrag van 15.000 euro als een billijke schadevergoeding voor. Hieruit volgt dat geïntimeerde gehouden is tot betaling aan Photo News van een totale schadevergoeding van 38.640 euro.

20. (...) Uit de voorgaande overwegingen volgt dat geïntimeerde gehouden is tot betaling aan appellante van een totale schadevergoeding van 38.640 euro, interesten tot op de datum van dit arrest inbegrepen.